Hva skjer hvis jeg ikke får levert søknaden min på grunn av stengt ambassade/VFS søknadssenter eller en suspendert representasjonsavtale?

I enkelte land vil det være praktiske utfordringer knyttet til å ta imot søknader om oppholdstillatelser eller besøksvisum, og å utstede visum. Dette som følge av at utenriksstasjoner og søknadssentre holder stengt eller har redusert åpningstid av smittevernhensyn. UDI kan dessverre ikke bistå personer som ikke får levert søknadene sine på grunn av stengte utenriksstasjoner eller søknadssentre. 

I land der andre Schengenlands ambassader normalt tar imot søknader om besøksvisum på vegne av Norge, vil det være utfordrende å levere søknader om visum nå.  Dette skyldes midlertidige suspenderte representasjonsavtaler. Vi råder deg til å kontakte den nærmeste norske ambassaden (eksternt nettsted) som kan utstede visum for å høre om det er mulig for deg å levere en søknad til dem. UDI kan dessverre ikke bistå deg med å få levert søknader i land med suspenderte avtaler.