Jeg har fått innvilget studietillatelse og vil komme til Norge til høstsemesteret 2021. Kan jeg få forlenget innreisefrist?

Hvis du tidligere har fått en studietillatelse og skal komme til semesterstart august 2021, og tillatelsen din gjelder til 28. februar 2022 eller lenger
Hvis du har fulgt vårsemesteret digitalt fra hjemlandet ditt og skal reise inn til Norge for semesterstart i august 2021, så kan du få forlenget innreisefrist. Vi kan gi deg en ny innreisefrist hvis du sender oss en forespørsel via vår opplastingstjeneste. Studiestedet må gi deg en bekreftelse på hva som er siste mulige ankomstdato for høstsemesteret, og du må laste opp denne bekreftelsen i saken din.

Hvis du har fått en studietillatelse nå og skal komme senere enn semesterstart i august 2021
Hvis du ønsker å komme til Norge i løpet av høstsemesteret 2021, må du få studiestedet ditt til å bekrefte at det er greit at du kommer senere og hva som er siste ankomstdato. Vi kan gi deg en ny innreisefrist hvis du du sender oss en forespørsel sammen med bekreftelsen fra studiestedet.

Hvis du har studietillatelse for studieåret 2020/2021 med tillatelse som gjelder til 31. august 2021
Hvis studiene dine begynte i august 2020, og studietillatelsen din dermed ble behandlet for skoleåret 2020/2021, vil vi ikke forlenge innreisefristen. Hvis du skal fortsette studiene i Norge fra høsten 2021, må du søke om ny tillatelse for semesterstart august 2021.