Innreise til Norge for alle borgere Jeg er i utlandet


På grunn av koronasituasjonen gjelder svært strenge regler for innreise til Norge for borgere fra alle land. Her finner du informasjon om unntakene som kan reise inn nå og regler rundt innreisen.
 • Hvor lenge vil de strenge innreisereglene gjelde?

 • Jeg har fått en oppholdstillatelse, men har ikke reist til Norge enda. Kan jeg reise til Norge nå?

Kan jeg reise til Norge nå?

 • De fleste kan ikke reise til Norge nå

 • Unntak: norske borgere

 • Unntak: utlendinger som er bosatt i Norge

 • Unntak: utlendinger som er bosatt i gule områder/land

 • Unntak: utlendinger som har fått familieinnvandringstillatelse

 • Unntak: familiemedlem til EU/EØS-borger som skal besøke eller bosette seg i Norge, eller EU/EØS-borger som er familiemedlem til norsk borger som skal besøke eller bosette seg i Norge

 • Unntak: utlendinger som skal besøke eller bo sammen med nære familiemedlemmer i Norge

 • Unntak: de som kan pendle mellom nordiske land

 • Unntak: utlendinger som skal gjennomføre samvær med barn

 • Unntak: utlendinger som har særlige grunner som tilsier at personen gis rett til innreise, slik som særskilt omsorgsansvar for personer i Norge eller andre sterke velferdshensyn

 • Unntak: asylsøkere og overføringsflyktninger

 • Unntak: enkelte yrkesgrupper

 • Unntak: utlendinger som arbeider offshore på flyttbar eller fast innretning

 • Unntak: utenlandske arbeidere som er unntatt innreiserestriksjoner etter søknad og vedtak fra Sjøfartsdirektoratet

 • Unntak: utenlandske arbeidere som er unntatt innreiserestriksjoner etter søknad og vedtak fra Landbruksdirektoratet

 • Unntak: utlendinger som skal mellomlande på flyplass i Norge (både i internasjonal lufthavntransitt og innad i Schengen)

 • Unntak: utlending som er fastboende på Svalbard, eller som har behov for å reise gjennom det norske fastlandet på vei til eller fra arbeid eller bosted på Svalbard

 • Unntak: utlendinger som jobber innenfor kritiske samfunnsfunksjoner

 • Unntak: utlendinger invitert av norske myndigheter og ansatte i internasjonale organisasjoner

Karantene og dokumentasjon for unntakene som kan reise inn

Visum, søknad og oppholdstillatelser

 • Forlengelse: kan jeg søke om å forlenge mitt visum- eller visumfrie opphold?

 • Hva skjer hvis jeg ikke får levert søknaden min på grunn av stengt ambassade/søknadssenter eller en suspendert representasjonsavtale?

 • Jeg har permanent oppholdstillatelse, og befinner meg i utlandet. Jeg har ikke fått reist tilbake til Norge på grunn av korona, og har nå oppholdt meg utenfor Norge i mer enn to år. Mister jeg den permanente oppholdstillatelsen min?

 • Jeg har oppholdt meg utenfor Norge i mer enn syv måneder på grunn av korona. Kan jeg likevel søke om permanent oppholdstillatelse?

Vil du hjelpe oss med å forbedre nettsiden?

Fant du det du lette etter?