Innreise til Norge for alle borgere


Fra midnatt fredag 29. januar gjelder svært strenge regler for innreise til Norge for borgere fra alle land. Vi oppdaterer denne siden etterhvert som vi får mer informasjon.
 • Hvor lenge vil de strenge innreisereglene gjelde?

 • Jeg har fått en oppholdstillatelse, men har ikke reist til Norge enda. Kan jeg reise til Norge nå?

Kan jeg reise til Norge nå?

 • De fleste kan ikke reise til Norge nå

 • Unntak: norske borgere

 • Unntak: utlendinger som er bosatt i Norge

 • Unntak: utlendinger som har fått familieinnvandringstillatelse

 • Unntak: utlendinger som skal besøke eller bo sammen med nære familiemedlemmer i Norge

 • Unntak: de som kan pendle mellom nordiske land

 • Unntak: utlendinger som skal gjennomføre samvær med barn

 • Unntak: utlendinger som har særlige grunner som tilsier at personen gis rett til innreise, slik som særskilt omsorgsansvar for personer i Norge eller andre sterke velferdshensyn

 • Unntak: asylsøkere og overføringsflyktninger

 • Unntak: enkelte yrkesgrupper

 • Unntak: utenlandske arbeidere som er unntatt innreiserestriksjoner etter søknad og vedtak fra Sjøfartsdirektoratet

 • Unntak: utlendinger som skal mellomlande på flyplass i Norge (både i internasjonal lufthavntransitt og innad i Schengen)

 • Unntak: utlending som er fastboende på Svalbard, eller som har behov for å reise gjennom det norske fastlandet på vei til eller fra arbeid eller bosted på Svalbard

 • Unntak: utlendinger som jobber innenfor kritiske samfunnsfunksjoner

 • Unntak: utlendinger invitert av norske myndigheter og ansatte i internasjonale organisasjoner

Karantene og dokumentasjon for unntakene som kan reise inn

 • Må alle som reiser til Norge teste seg for covid-19 ved innreise?

 • Jeg har hørt at regjeringen har innført et registreringssystem ved innreise til Norge. Må jeg registrere personopplysningene mine?

 • Hvem er omfattet av kravet om negativ koronatest ved innreise til Norge?

 • Hvem er omfattet av kravet om å bo på karantenehotell?

 • Jeg hører til ett av unntakene som kan reise inn til Norge nå. Kan UDI gi meg en skriftlig bekreftelse på at jeg har rett til å komme til Norge som jeg kan bruke når jeg reiser inn?

Visum, søknad og oppholdstillatelser

 • Forlengelse: kan jeg søke om å forlenge mitt visum- eller visumfrie opphold?

 • Hva skjer hvis jeg ikke får levert søknaden min på grunn av stengt ambassade/søknadssenter eller en suspendert representasjonsavtale?

 • Jeg har permanent oppholdstillatelse, og befinner meg i utlandet. Jeg har ikke fått reist tilbake til Norge på grunn av korona, og har nå oppholdt meg utenfor Norge i mer enn to år. Mister jeg den permanente oppholdstillatelsen min?

 • Jeg har oppholdt meg utenfor Norge i mer enn syv måneder på grunn av korona. Kan jeg likevel søke om permanent oppholdstillatelse?

Vil du hjelpe oss med å forbedre nettsiden?

Fant du det du lette etter?