Karantenehotell


Oversikt over hvor du finner informasjon om karantenehotell og hvem som kan søke om unntak fra kravet om opphold på karantenehotell på grunn av sterke velferdsgrunner.

Endringer i regler for karantene og karantenehotell

Regjeringen har innført nye regler for karantenehotell og en søknadsordning for unntak fra karantenehotell ved sterke velferdshensyn (eksternt nettsted).

Det er blant annet innført en svært begrenset ordning, hvor de som kan dokumentere sterke velferdsgrunner kan søke om unntak fra kravet om å bo på karantenehotell ved innreise til Norge. Du må fremdeles gjennomføre karantene i eget hjem eller på annet egnet sted, selv om du får unntak fra karantenehotell.

Det er svært få som vil få unntak etter denne ordningen, så det er viktig at du leser igjennom reglene før du søker. Det er UDI som håndterer denne søknadsordningen og besvarer spørsmål knyttet til den. Det er helsemyndighetene som håndterer regelverk og svarer på generelle spørsmål om karantene og karantenehotell (eksternt nettsted).

UDI vurderer ikke om du har rett til å reise inn i Norge

Merk deg at det fremdeles er strenge innreiseregler til Norge og at du må falle inn under et av unntakene for å kunne reise inn i Norge nå. UDI gir ingen forhåndsvurdering på om du har rett til å reise inn i Norge. Det blir vurdert av politiet på grensen.

Sjekk om du er pålagt opphold på karantenehotell eller ikke

Tidligere skille mellom nødvendige og unødvendige reiser ved innreise til Norge er nå fjernet i de nye reglene fra regjeringen. Hovedregelen er fremdeles at alle som reiser inn i Norge fra røde land må på karantenehotell, med mindre du faller inn under et av unntakene på denne siden.

Unntak fra opphold på karantenehotell ved sterke velferdshensyn videreføres, men de som kan dokumenter sterke velferdsgrunner må nå søke om unntak på forhånd. Du må fremdeles gjennomføre karantene i eget hjem eller på annet egnet sted, selv om du får unntak fra karantenehotell. Det er helsemyndighetene som besvarer generelle spørsmål knyttet til karantene og karantenehotell. For mer informasjon, se Helsenorge sine nettsider (eksternt nettsted).

Søknadsordningen gjelder ikke deg som reiser ut av Norge på grunn av sterke velferdshensyn. Hvis du reiser ut av Norge fordi du for eksempel skal i begravelse eller besøke et sykt familiemedlem i utlandet, kan du ikke få vedtak om unntak fra karantenehotell fra UDI.

I oversikten under finner du informasjon om hvem som ikke må i karantene og/eller på karantenehotell ved innreise til Norge, og som derfor ikke skal søke om unntak fra karantenehotell på forhånd.

Personer som ikke må gjennomføre innreisekarantene

Personer som ikke trenger å oppholde seg på karantenehotell

Personer med sterke velferdsgrunner kan søke unntak fra opphold på karantenehotell

Det er innført en veldig begrenset ordning, hvor de som kan dokumentere sterke velferdsgrunner kan søke om unntak fra kravet om å bo på karantenehotell ved innreise til Norge. Det er svært få som vil få unntak etter denne ordningen. UDI behandler disse søknadene og kan besvare spørsmål knyttet til ordningen.

Vi anbefaler deg å søke senest 7 dager før innreise for at UDI skal kunne behandle søknaden din. Hvis det nå er mindre enn 7 dager til du skal reise til Norge, må du søke så fort som mulig.

Her søker du

Vil du hjelpe oss med å forbedre nettsiden?

Fant du det du lette etter?