Søknad om unntak fra opphold på karantenehotell ved sterke velferdsgrunner når du reiser til Norge


Dersom du kan dokumentere at det er sterke velferdsgrunner til at du ikke kan bo på karantenehotell når du reiser inn til Norge, kan du søke om unntak. Hvis du får innvilget unntak, må du likevel gjennomføre karantenen på et egnet oppholdssted.

Hvem kan søke?

Det er fremdeles strenge innreiseregler til Norge. Først og fremst må du sjekke at du faller inn under et av unntakene for å kunne reise inn. Hvis du er unntatt innreiserestriksjonene, skal du som hovedregel på karantenehotell.

Enkelte personer er likevel unntatt plikten til opphold på karantenehotell. Se hvem dette gjelder på Helsenorge sine nettsider (eksternt nettsted). Denne søknadsordningen gjelder kun de som har plikt til å oppholde seg på karantenehotell og som kan søke om unntak på bakgrunn av sterke velferdsgrunner. Du kan ikke søke om unntak fra karantenehotell fordi du anser reisen din ut av landet som en nødvendig reise.

Det er svært få som vil kunne få unntak fra opphold på karantenehotell. Dersom du er i en eller flere av situasjonene som er beskrevet nedenfor, kan du søke om unntak.

Du kan søke hvis du er i disse situasjonene: 

 • Du har en sykdom eller lidelse som krever tilrettelegging karantenehotellet ikke kan tilby.
 • Du skal være med på fødselen til ditt eget barn i Norge.
 • Du skal i en begravelse eller bisettelse i Norge, til en person som stod deg nær. 
 • Du skal besøke en alvorlig syk eller døende person i Norge. 
 • Du skal hente et adoptivbarn til Norge. 
 • Du har en jobb som er strengt nødvendig for å opprettholde kritiske samfunnsfunksjoner. Fordi du ikke vet hvor du skal arbeide til enhver tid, er det vanskelig å få forhåndsgodkjent oppholdssted av Arbeidstilsynet.
 • Du er student og skal gjennomføre en skriftlig hjemmeeksamen i karanteneperioden.
 • Du er et mindreårig barn som må være alene på karantenehotell i Norge, fordi voksenpersonen du reiser sammen med har fått unntak fra karantenehotell grunnet sterke velferdsgrunner.
 • Du har eneansvar for mindreårige barn i Norge.
 • Du har barn som ikke har noen som kan ta vare på det/dem i den perioden du er på karantehotell, fordi du og den andre forelderen har turnusarbeid i Norge. 
 • Du får ikke truffet barna dine i Norge hvis du skal bo på karantenehotell, fordi du har en jobb i utlandet som gjør at du bare er hjemme i korte perioder. 
 • Du har ansvar for noen i Norge med særlige omsorgsbehov.
 • Du er i en annen, tilsvarende alvorlig situasjon. 

Vi oppfordrer deg sterkt til å la være å sende inn denne søknaden hvis ingen av situasjonene vi beskriver passer situasjonen din, slik at de som er i disse vanskelige situasjonene får den hjelpen de trenger. Unntak fra karantenehotell på grunn av sterke velferdshensyn er en svært begrenset unntaksregel som vurderes strengt. At det er belastende å gjennomføre karantene på hotell, er ikke tilstrekkelig for å få unntak fra opphold på karantenehotell.

Slik kan du søke om unntak fra karantenehotell 

Du må søke om unntak fra opphold på karantenehotell hvis du reiser inn til Norge fra og med 4. juni. Vi anbefaler deg å søke senest 7 dager før innreise, for at UDI skal kunne behandle søknaden din. Hvis det nå er mindre enn 7 dager til du skal reise til Norge, må du søke så fort som mulig.

Hvis du har tilgang til å logge inn i Altinn, skal du sende søknaden derfra. Det gjelder også for deg som søker på vegne av noen andre. Hvis du ikke har tilgang til Altinn, skal du bruke et eget søknadsskjema.  

Du kan søke for deg selv, for andre og for barn. Det må sendes en søknad per person som ønsker unntak. Du må ha den nødvendige dokumentasjonen klar før du søker.

Slik søker du

 • Du må hente inn dokumentasjon før du søker

 • UDIs behandling av personopplysningene dine

 • Slik søker du via Altinn

 • Slik søker du hvis du hvis du ikke har norsk fødselsnummer eller d-nummer

 • Slik søker du for barn

 • Slik søker du for noen andre

Hva skjer når jeg har søkt?

 • Er det mulig å ettersende dokumenter?

 • Kan saken min bli prioritert?

 • Når får jeg svar?

 • Hvordan får jeg svar?

Hva skjer når jeg har fått svar?

Svar på vanlige spørsmål om unntak fra opphold på karantenehotell

Vil du hjelpe oss med å forbedre nettsiden?

Fant du det du lette etter?