UDI i Hellas 2009–2014


Norge bidrar til å redusere sosiale og økonomiske forskjeller i Europa gjennom EØS-midler. EØS-midlene skal styrke Norges samarbeid med mottakerlandene.

Denne teksten er tatt fra brosjyren UDI i Hellas (pdf, 535 kB).

  • Hellas har et stort press på grensene sine, og asylsystemet står overfor store utfordringer. Greske myndigheter har ikke kapasitet til å ta imot alle som ønsker å søke asyl, og de har ikke nok mottaksplasser. De nye sivile direktoratene er ennå sårbare for press. Mange ønsker fortsatt ikke å søke om beskyttelse i Hellas.

  • Gjennom EØS-midlene (2009-2014) bruker Norge ca. 160 millioner kroner for å støtte Hellas i å håndtere flyktningene som kommer til landet. UDI er valgt som rådgivere og eksperter i EØS-samarbeidet med Hellas. Vi gir råd til greske myndigheter for å styrke kvaliteten og kapasiteten ved mottakssentrene, i tillegg til å gi råd om forbedringer av asylsystemet.

  • Et gjensidig samarbeid med greske myndigheter er viktig for oss. Gjennom Schengen-samarbeidet har vi én felles grense i Europa, og gjennom EØS-midlene bidrar vi solidarisk til at Hellas får mulighet til å ivareta sine internasjonale forpliktelser.

  • EØS-midlene finansierer blant annet:
  • De sivile direktoratene som skal håndtere asylsøkere er helt nye, og har begrenset kapasitet. Dette gjør at det fortsatt er en del som ikke får søkt om beskyttelse. Asylsaksbehandlingen for de som får søkt, er tilstrekkelig og fyller internasjonale standarder. Vi ser en positiv utvikling. Det tar imidlertid tid å få på plass et stabilt og velfungerende system. 

Om EØS-midlene

EØS-midlene er Norges bidrag til å redusere sosiale og økonomiske forskjeller i Europa. De skal videre styrke samarbeidet mellom mottakerlandene og Norge.

Vil du hjelpe oss med å forbedre nettsiden?

Fant du det du lette etter?