Arbeidsgivere: Ansette en person som ikke er EU/EØS-borger


Hvis du skal ansette noen som er borger av et land utenfor EU/EØS-området, må du sjekke at arbeidstakeren har gyldig oppholdstillatelse. 

Disse landene er med i EU/EØS-området.

Ansette en person som ønsker å flytte til Norge

 • Utenlandske statsborgere som skal arbeide i Norge må vanligvis ha oppholdstillatelse. Du kan lese mer om ulike typer oppholdstillatelser for arbeid.
 • For at arbeidstakeren skal kunne søke om en oppholdstillatelse for arbeid må du gi han eller henne et konkret arbeidstilbud. Dette gjør du vanligvis ved å fylle ut UDIs arbeidstilbudsskjema (pdf, 2,3 MB).
 • Ved blant annet søknader om oppholdstillatelse for faglærte og sesongarbeidere kan arbeidsgiveren søke på vegne av arbeidstakeren. Du må da ha en skriftlig fullmakt fra arbeidstakeren. Du kan lese mer om dette på sidene for de ulike oppholdstillatelsene
 • Ved blant annet søknader om oppholdstillatelse for faglærte kan arbeidsgiveren også søke på vegne av arbeidstakerens ektefelle/samboer og barn. Du må da ha en skriftlig fullmakt fra familiemedlemmene.  Hvis du leverer søknadene for arbeidstakeren og familiemedlemmene samtidig, vil de også få svar på søknadene samtidig. 
 • Se oversikt over saksbehandlingstidene.
 • Arbeidstakeren kan ikke begynne å jobbe før han eller hun har fått en oppholdstillatelse. I noen tilfeller kan arbeidstakeren likevel begynne å jobbe før søknaden er behandlet, hvis de har fått en bekreftelse fra politiet om tidlig arbeidsstart.
 • Hvis arbeidstakeren får oppholdstillatelse, vil den ha en utløpsdato. De fleste oppholdstillatelser kan fornyes. Arbeidstakeren må søke om fornyelse senest en måned før tillatelsen utløper for å beholde alle rettighetene sine. Vi anbefaler at arbeidstakeren søker 2-3 måneder før tillatelsen utløper.  

Ansette en person som allerede bor i Norge

 • Utenlandske statsborgere som skal arbeide i Norge må vanligvis ha oppholdstillatelse. Utenlandske statsborgere kan få oppholdstillatelse i Norge på grunnlag av for eksempel arbeidsinnvandring, beskyttelse (asyl) og familieinnvandring.
 • Som arbeidsgiver må du sjekke at utenlandske ansatte har gyldig oppholdstillatelse.
 • Du sjekker om arbeidstakeren har oppholdstillatelse ved å be han eller hun vise fram oppholdskortet sitt. På oppholdskortet står det hva slags oppholdstillatelse arbeidstakeren har.
 • Familiemedlemmer av EU/EØS-borgere kan bruke registreringsordningen for EU/EØS-borgere. Noen personer som ikke selv er EU/EØS-borgere, kan derfor ha oppholdsrett etter EU/EØS-regelverket som gir dem rett til å bo og arbeide i Norge. Du sjekker dette ved å be personen vise fram oppholdskortet sitt for å se at det står «oppholdsrett» på kortet. Du må også sjekke at oppholdskortet er gyldig - se under "gyldig til"-dato på kortet.
 • Noen typer oppholdstillatelser gir personen rett til å arbeide i en hvilken som helst type jobb. Dette kan for eksempel være en oppholdstillatelse for familieinnvandring eller permanent oppholdstillatelse.
 • De som har kommet til Norge som arbeidsinnvandrere og har oppholdstillatelse som faglært arbeidstaker med arbeidsgiver i Norge, kan bytte arbeidsgiver uten å søke om ny oppholdstillatelse. De må imidlertid arbeide i samme type stilling som før. Lønns- og arbeidsvilkårene må ikke være dårligere enn det som er vanlig i Norge, og de må fortsatt fylle de andre kravene som gjelder for oppholdstillatelse som faglært arbeidstaker med arbeidsgiver i Norge.
 • Andre personer som har kommet til Norge som arbeidsinnvandrere, har ofte en oppholdstillatelse som spesifiserer at de må jobbe i én bestemt stilling for én bestemt arbeidsgiver. Dette vil i så fall stå på oppholdskortet (for eksempel "sesongarbeider ved Stordriften gård"). Hvis personen du ønsker å ansette har en slik oppholdstillatelse, må han eller hun få en ny oppholdstillatelse før de kan begynne å jobbe for deg
 • Noen asylsøkere som venter på svar på søknaden sin får lov til å arbeide. De vil i så fall ha et brev som viser dette.
 • Du kan også kontakte UDIs veiledningstjeneste for å sjekke om personen har riktig type oppholdstillatelse.
 • Arbeidsgivere som benytter seg av utenlandske arbeidstakere som ikke har riktig type oppholdstillatelse kan få bøter eller fengselsstraff.

Kontakt og spørsmål

Vil du hjelpe oss med å forbedre nettsiden?

Fant du det du lette etter?