Kva inneber brexit?


Storbritannia forlét EU 31. januar 2020. Britiske statsborgarar er ikkje lenger EU- eller EØS-borgarar.

Her finn du svar på vanlege spørsmål om brexit