Hvem er EU/EØS-borger?


Når vi bruker begrepet “EU/EØS-borger”, mener vi en statsborger av et av EU-landene, og Island, Liechtenstein eller Sveits. 

Statsborgere av disse landene regnes derfor som EU/EØS-borgere:

Belgia, Bulgaria, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Hellas, Irland, Island, Italia, Kroatia, Kypros, Latvia, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Malta, Nederland, Polen, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spania, Sverige, Sveits, Tsjekkia, Tyskland, Ungarn og Østerrike.