Godkjent norskopplæring ved søknad om statsborgerskap eller permanent opphold


Når du søker om statsborgerskap eller permanent opphold, må du ha gjennomført opplæring hos en kurstilbyder som kommunen din har godkjent. 

Eksempler på godkjente opplæringssteder:

  • kommunalt voksenopplæringssenter
  • opplæringstilbyder som kommunen har inngått avtale med
  • studieforbund og nettskoler som er godkjent med hjemmel i voksenopplæringsloven
  • folkehøgskoler som er godkjent ifølge folkehøgskoleloven
  • universitet og høgskoler som er godkjent med hjemmel i universitets- og høgskoleloven, eller
  • privat tilbyder godkjent av Kompetanse Norge (eksternt nettsted).

Du må legge ved deltakerbevis fra norskopplæringen sammen med søknaden din.