Norskopplæring og prøver for de som søker om statsborgerskap


Hvis du er mellom 18 og 67 år må du som hovedregel ha gjennomført godkjent opplæring i norsk og samfunnskunnskap og ha bestått prøver i norsk og samfunnskunnskap før du kan bli norsk statsborger.
Informasjon

Søkeren er personen som ønsker å bli norsk statsborger.

Hvis du er borger av flere land, og ett av dem er et EU/EØS-land, velger du dette. 

Hvilken gruppe tilhører du?

  • Nordisk borger

Unntak på grunn av helsemessige eller andre tungtveiende årsaker

Hvis du ikke er i stand til å gjennomføre opplæringen innen tre år, vil UDI vurdere om du skal få unntak fra kravet til å ha gjennomført opplæringen. Vi vil også vurdere om du skal få unntak fra kravet til å ha bestått prøve. 

Når kan du få unntak?

  • Hvis du er alvorlig eller kronisk syk. Du må dokumentere sykdommen med legeerklæring.
  • Hvis det foreligger andre tungtveiende (viktige og alvorlige) årsaker. Det skal svært mye til for å få et slikt unntak. Du må dokumentere hvorfor det vil være urimelig ikke å gi deg fritak.

Vil du hjelpe oss med å forbedre nettsiden?

Fant du det du lette etter?