Norskopplæring og prøver for de som søker om statsborgerskap


Hvis du er mellom 18 og 67 år må du som hovedregel ha gjennomført godkjent opplæring i norsk og samfunnskunnskap og ha bestått prøver i norsk og samfunnskunnskap før du kan bli norsk statsborger.
Informasjon

Søkeren er personen som ønsker å bli norsk statsborger.

Hvilken gruppe tilhører du?

Unntak fra norskkravet

Hvis du ikke er i stand til å delta i norskopplæring, og derfor ikke vil kunne gjennomføre norskopplæringen innen tre år, kan vi vurdere om du skal få unntak.

Når kan du få unntak?

  • Hvis du er alvorlig eller kronisk syk. Du må dokumentere sykdommen med legeerklæring.
  • Hvis det foreligger andre tungtveiende årsaker. 
    • Det skal svært mye til for å få et slikt unntak. Du må dokumentere hvorfor det vil være urimelig ikke å gi deg fritak.