Omgåelsesekteskap og proformaekteskap


Hvis hovedgrunnen til at du gifter eller forlover deg er at du ønsker å komme til Norge, kalles det et omgåelsesekteskap.

Du kan bli nektet oppholdstillatelse dersom UDI mener det er mest sannsynlig at hovedgrunnen til at du giftet deg med en person som bor i Norge, er å få et grunnlag for opphold her.  

Et omgåelsesekteskap er et ekteskap der hovedgrunnen til at du giftet deg, er at du vil ha en oppholdstillatelse i Norge. Ekteskapet kan likevel være formelt gyldig og ha en realitet.

Et proformaekteskap er et ekteskap som du inngikk kun for å oppnå en oppholdstillatelse i Norge. Et proformaekteskap er et ekteskap uten faktisk realitet.   

For å undersøke om et ekteskap er et omgåelsesekteskap eller proformaekteskap, vil UDI for eksempel se på:

  • hvor lenge dere har vært sammen
  • hvor mye kontakt dere har hatt
  • hva dere vet om hverandre
  • aldersforskjell
  • om ekteskapet er uvanlig i kulturen i landet du kommer fra
  • om du tidligere har søkt om oppholdstillatelse i Norge eller et annet land.

Hvis UDI mener at ekteskapet er et omgåelsesekteskap eller et proformaekteskap, kan UDI avslå søknaden din og kan vurdere å utvise deg fra Norge og andre Schengenland i minst to år. 

Vil du hjelpe oss med å forbedre nettsiden?

Fant du det du lette etter?