Disse dokumentene må du levere inn sammen med din søknad om oppholdstillatelse ( Utlendingsloven § 40) Sjekkliste for familieinnvandring med ektefelle


Informasjon
Søkeren er personen som ønsker å besøke eller bo i Norge.