Disse dokumentene må du levere til politiet Sjekkliste for melding av norsk statsborgerkap for nordiske statsborgere


Informasjon

Søkeren er personen som ønsker å bli norsk statsborger.