Ny søknad om beskyttelse (asyl)


Stortinget har bestemt at noen personer som tidligere har søkt om beskyttelse (asyl) i Norge, kan levere en ny søknad. Sjekk om du er en av dem som kan sende en ny søknad.

Hvem kan få søke på nytt?

For å sjekke om du kan søke på nytt, må du se på det siste vedtaket du har fått, uavhengig av om det er fra UDI eller Utlendingsnemnda (UNE). Du kan levere ny søknad hvis

 • du fikk vedtaket ditt mellom 1. oktober 2016 og 1. februar 2018, og
 • du har fått en tidsbegrenset oppholdstillatelse frem til du fyller eller fylte 18 år (det står i vedtaket at du har fått oppholdstillatelse i henhold til utlendingsforskriften § 8-8), og
 • du har fått beskjed om at selv om du ikke kan reise til hjemstedet ditt, kan du reise til andre steder i hjemlandet ditt (det er henvist til utlendingsloven § 28 femte ledd i vedtaket).

Hvis du ikke fyller kriteriene over, blir søknaden din avvist av UDI.

Søknaden din kan også bli avvist hvis:

 • du har fått oppholdstillatelse i et annet land som er en del av Dublin-samarbeidet, eller
 • du har brutt norsk lov eller har blitt straffet for et lovbrudd i et annet land, eller
 • du er en alvorlig trussel mot offentlig orden og sikkerhet

Slik kan du søke på nytt

Du kan fylle ut og sende inn skjemaet «Ny søknad om beskyttelse (asyl)». Dette skjemaet kan du fylle ut selv, eller noen kan fylle det ut og sende det inn for deg. Skjemaet må enten være signert av deg, eller av den som sender inn for deg.

Hvis du har pass, andre identitetsdokumenter, asylsøkerkort eller oppholdskort, må du sende inn kopi av disse til UDI sammen med skjemaet.

Skjemaet sender du i posten til UDI. Adressen er:

Utlendingsdirektoratet
Barnefaglig enhet
Postboks 8108 Dep.
NO-0032 Oslo
Norway

Du må også fylle ut og sende inn et fullmaktsskjema hvis du vil at noen skal hjelpe deg med å følge opp søknaden din. Hvis noen bare skal hjelpe deg med å fylle ut skjemaet, men ikke følge opp søknaden for deg etterpå, trenger du ikke å fylle ut fullmaktsskjemaet.

Du kan også ringe oss for å søke på nytt

Hvis det er vanskelig for deg å få sendt inn skjemaet for ny søknad, kan du ringe UDI på (+47) 23 35 16 00 for å få registrert søknaden din.

Fristen for å sende inn søknaden

UDI må ha mottatt søknaden din senest 2. mai 2018. Derfor er det viktig at du sender søknaden i god tid før fristen. Hvis vi får søknaden din senere enn dette kan den bli avvist.

Du må gi oss et mobiltelefonnummer eller en e-postadresse

Vi må kunne få kontakt med deg. Derfor må du gi oss et mobiltelefonnummer eller en e-postadresse der vi kan få tak i deg hvis vi trenger å spørre deg om noe, eller gi deg svar. Den enkleste måten du kan gi oss kontaktinformasjonen din er at du fyller det ut i søknadsskjemaet.

Hvis vi ikke får tak i deg, kan det få store konsekvenser for hvordan vi vurderer søknaden din. Vi må kunne snakke med deg direkte, det er ikke nok at du gir oss kontaktinformasjonen til noen som hjelper deg.

Etter at du har søkt

 • Dette skjer hvis du er i Norge

 • Dette skjer hvis du er i utlandet

 • Når får du svar?

 • Hvordan får du svar?

 • Hvis søknaden din blir avvist

 • Hvis søknaden din blir avslått