Statistikk og analyse Årsrapport 2013


I UDIs faktaskriv og tabeller kan du lese alt om migrasjonen i 2013.