Pågående forsknings- og utviklingsprosjekter


Oversikt over pågående forsknings- og utviklingsprosjekter bestilt av UDI.

Pågående prosjekter

  • Effekter av underholdskravet i familieinnvandringssaker

  • Evaluering av informasjonsprogram i ordinære mottak

  • Evaluering av omorganiseringen etter brukerreisen

  • Frivillig arbeid i asylmottakene

  • Gjennomgang av UDIs troverdighetsvurderinger i saker om beskyttelse

  • Hvordan bruker asylsøkeres digitale kanaler?

Vil du hjelpe oss med å forbedre nettsiden?

Fant du det du lette etter?