Pågående forsknings- og utviklingsprosjekter


Oversikt over pågående forsknings- og utviklingsprosjekter bestilt av UDI.

Pågående prosjekter

  • Effekter av underholdskravet i familieinnvandringssaker

  • Evaluering av arbeidssituasjonen med koronarestriksjoner i UDI

  • Gjennomgang av UDIs troverdighetsvurderinger i saker om beskyttelse

  • Tilrettelegging for faglært arbeidsinnvandring fra tredjeland

  • Utredning om torturutsatte i asylprosedyren

Vil du hjelpe oss med å forbedre nettsiden?

Fant du det du lette etter?