Evaluering av Nasjonalt ankomstsenter og ny ankomst- og asylprosess


Oppdragstaker: Proba AS
Planlagt ferdigstilt: Desember 2023

Evalueringen skal undersøke hvordan Nasjonalt ankomstsenter og ny asylprosess har fungert i den ekstraordinære ankomstsituasjonen med det store antallet fordrevne fra Ukraina. Formålet med evalueringen er å konkretisere læringspunkter, både positive og negative, som gjør oss bedre rustet til å håndtere både eventuelle nye ekstraordinære ankomstsituasjoner, men også læringspunkter som forbedrer prosesser og samhandling i en mer normal situasjon. Evalueringen skal omfatte både håndteringen av personer i målgruppen for midlertidig kollektiv beskyttelse og andre asylsøkere.