Innvilgede arbeidstillatelser for tredjelandsborgere etter statsborgerskap og type tillatelse (2021)


Tabellen viser hvor mange statsborgere av land utenfor EU/EØS (tredjelandsborgere) som fikk arbeidstillatelse i 2021, og hvor stor andel som var faglærte eller ansatt for sesongarbeid.
Tabellen laster inn data
Januar - mars 2021: Innvilgede arbeidstillatelser1 for tredjelandsborgere2 etter statsborgerskap3 og type tillatelse.
Statsborgerskap Faglærte Sesong Annet Total
Storbritannia 56 3 197 256
India 152 0 85 237
Ukraina 47 43 0 90
USA 54 1 27 82
Vietnam 8 43 0 51
Serbia 31 1 17 49
Kina 36 0 10 46
Pakistan 40 0 3 43
Iran 35 0 1 36
Canada 23 1 11 35
Brasil 19 0 13 32
Filippinene 25 3 1 29
Hviterussland 7 19 0 26
Tyrkia 20 0 5 25
Russland 24 0 0 24
Australia 11 0 8 19
Kosovo 18 0 0 18
Andre4 12 0 5 17
Egypt 13 0 1 14
Sør-Afrika 10 1 0 11
Nigeria 5 0 6 11
Indonesia 10 0 1 11
Nord-Makedonia 10 0 0 10
Colombia 8 0 2 10
Bosnia-Hercegovina 10 0 0 10
Nepal 9 0 0 9
Sør-Korea 2 0 6 8
Argentina 6 0 1 7
Mexico 7 0 0 7
Ghana 5 0 1 6
Bangladesh 6 0 0 6
Marokko 5 0 0 5
Chile 5 0 0 5
Albania 4 1 0 5
Peru 4 0 0 4
New Zealand 3 0 1 4
Singapore 3 0 0 3
Libanon 3 0 0 3
Algerie 3 0 0 3
Etiopia 2 0 1 3
Kenya 3 0 0 3
Afghanistan 2 0 1 3
Tunisia 2 0 0 2
Japan 1 0 1 2
Venezuela 2 0 0 2
Malaysia 2 0 0 2
Sri Lanka 2 0 0 2
Kasakhstan 2 0 0 2
Aserbajdsjan 0 0 1 1
Thailand 1 0 0 1
Israel 1 0 0 1
Syria 1 0 0 1
Statsløs 1 0 0 1
Armenia 1 0 0 1
Usbekistan 1 0 0 1
Bolivia 1 0 0 1
Malawi 0 1 0 1
Uganda 1 0 0 1
Total 775 117 406 1298

1Arbeidstillatelse: tillatelse som blir gitt når formålet med oppholdet er å arbeide i Norge. Arbeidstillatelse kan gis til personer over 15 år som fyller vilkårene for dette etter utlendingsloven.

2Med tredjelandsborgere menes personer som ikke er borgere av et land som omfattes av EØS-avtalen eller EFTA-konvensjonen (EØS-borgere).

3Statsborgerskap er en formell status som medfører tilhørighet til en stat med rettigheter og plikter overfor denne staten. Landet må være anerkjent som stat av Norge.

4Statsborgerskap Andre: Alle land med færre enn 5 tillatelser.

 

Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)

Vil du hjelpe oss med å forbedre nettsiden?

Fant du det du lette etter?