Innvilgede arbeidstillatelser for tredjelandsborgere etter statsborgerskap og type tillatelse (2021)


Tabellen viser hvor mange statsborgere av land utenfor EU/EØS (tredjelandsborgere) som fikk arbeidstillatelse i 2021, og hvor stor andel som var faglærte eller ansatt for sesongarbeid.
Tabellen laster inn data
Januar - juni 2021: Innvilgede arbeidstillatelser1 for tredjelandsborgere2 etter statsborgerskap3 og type tillatelse.
Statsborgerskap Faglærte Sesong Annet Total
Storbritannia 197 28 406 631
India 323 0 152 475
Ukraina 97 253 3 353
Filippinene 49 125 6 180
USA 127 2 47 176
Kina 72 55 16 143
Vietnam 22 100 1 123
Serbia 63 4 56 123
Thailand 5 106 0 111
Iran 88 0 2 90
Pakistan 84 0 5 89
Hviterussland 16 73 0 89
Tyrkia 61 1 6 68
Canada 43 1 15 59
Russland 46 1 11 58
Brasil 32 2 23 57
Australia 28 2 20 50
Albania 12 36 0 48
Nepal 21 14 1 36
Colombia 17 12 2 31
Andre4 19 0 9 28
Kosovo 25 0 0 25
Sør-Afrika 21 2 0 23
Egypt 20 0 2 22
Nigeria 14 0 6 20
Nord-Makedonia 17 0 2 19
Bosnia-Hercegovina 16 2 1 19
Sør-Korea 11 0 6 17
Mexico 14 0 1 15
Japan 9 1 5 15
Indonesia 12 0 1 13
Ghana 10 0 2 12
Argentina 10 0 1 11
New Zealand 5 4 1 10
Bangladesh 10 0 0 10
Chile 7 2 0 9
Zimbabwe 2 7 0 9
Aserbajdsjan 6 0 1 7
Sri Lanka 6 1 0 7
Malaysia 7 0 0 7
Marokko 7 0 0 7
Libanon 6 0 0 6
Kasakhstan 4 2 0 6
Jordan 6 0 0 6
Kenya 5 1 0 6
Etiopia 5 0 1 6
Kirgisistan 2 4 0 6
Singapore 5 0 0 5
Ecuador 4 0 0 4
Venezuela 4 0 0 4
Peru 4 0 0 4
Algerie 4 0 0 4
Afghanistan 2 0 1 3
Tunisia 3 0 0 3
Uganda 2 0 0 2
Montenegro 0 2 0 2
Israel 2 0 0 2
Statsløs 2 0 0 2
Tanzania 2 0 0 2
Costa Rica 2 0 0 2
Usbekistan 2 0 0 2
Kamerun 2 0 0 2
Syria 1 0 0 1
Honduras 1 0 0 1
Malawi 0 1 0 1
Bolivia 1 0 0 1
Armenia 1 0 0 1
Mongolia 0 0 1 1
Total 1723 844 813 3380

1Arbeidstillatelse: tillatelse som blir gitt når formålet med oppholdet er å arbeide i Norge. Arbeidstillatelse kan gis til personer over 15 år som fyller vilkårene for dette etter utlendingsloven.

2Med tredjelandsborgere menes personer som ikke er borgere av et land som omfattes av EØS-avtalen eller EFTA-konvensjonen (EØS-borgere).

3Statsborgerskap er en formell status som medfører tilhørighet til en stat med rettigheter og plikter overfor denne staten. Landet må være anerkjent som stat av Norge.

4Statsborgerskap Andre: Alle land med færre enn 5 tillatelser.

 

Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)

Vil du hjelpe oss med å forbedre nettsiden?

Fant du det du lette etter?