Innvilgede arbeidstillatelser for tredjelandsborgere etter statsborgerskap og type tillatelse (2021)


Tabellen viser hvor mange statsborgere av land utenfor EU/EØS (tredjelandsborgere) som fikk arbeidstillatelse i 2021, og hvor stor andel som var faglærte eller ansatt for sesongarbeid.
Tabellen laster inn data
Januar - september 2021: Innvilgede arbeidstillatelser1 for tredjelandsborgere2 etter statsborgerskap3 og type tillatelse.
Statsborgerskap Faglærte Sesong Annet Total
Storbritannia 331 79 490 900
India 520 1 202 723
Ukraina 137 410 13 560
USA 229 2 67 298
Filippinene 80 144 10 234
Kina 146 56 20 222
Serbia 93 24 57 174
Iran 161 0 3 164
Pakistan 135 0 7 142
Thailand 7 129 3 139
Vietnam 35 102 1 138
Hviterussland 22 97 0 119
Tyrkia 97 3 9 109
Russland 83 10 15 108
Nepal 45 57 2 104
Brasil 74 2 28 104
Canada 73 2 23 98
Colombia 29 46 2 77
Australia 39 2 32 73
Albania 19 44 0 63
Argentina 14 2 42 58
Bosnia-Hercegovina 37 2 1 40
Mexico 31 1 3 35
Nigeria 28 0 6 34
Sør-Afrika 32 2 0 34
Kosovo 32 0 0 32
Andre4 25 2 4 31
Bangladesh 22 7 0 29
New Zealand 9 15 4 28
Sør-Korea 19 0 8 27
Egypt 23 0 3 26
Nord-Makedonia 21 1 2 24
Indonesia 23 0 1 24
Japan 12 2 8 22
Ghana 14 0 3 17
Malaysia 16 0 1 17
Sri Lanka 13 1 0 14
Aserbajdsjan 7 0 6 13
Kasakhstan 8 2 3 13
Libanon 12 0 0 12
Chile 10 2 0 12
Zimbabwe 3 8 0 11
Etiopia 9 0 1 10
Venezuela 9 1 0 10
Ecuador 8 1 1 10
Kenya 8 1 0 9
Peru 8 1 0 9
Jordan 8 0 0 8
Algerie 7 0 1 8
Marokko 8 0 0 8
Tunisia 7 0 0 7
Angola 2 0 4 6
Kirgisistan 2 4 0 6
Israel 4 0 1 5
Singapore 5 0 0 5
Turkmenistan 5 0 0 5
Kamerun 5 0 0 5
Uganda 5 0 0 5
Sudan 5 0 0 5
Montenegro 2 2 0 4
Kuwait 0 0 4 4
Armenia 4 0 0 4
Usbekistan 4 0 0 4
Costa Rica 2 1 0 3
Afghanistan 2 0 1 3
Statsløs 3 0 0 3
Tanzania 2 0 0 2
Malawi 1 1 0 2
Syria 2 0 0 2
Bolivia 2 0 0 2
Honduras 1 0 0 1
Mongolia 0 0 1 1
Georgia 1 0 0 1
Mauritius 1 0 0 1
Irak 1 0 0 1
Total 2899 1269 1093 5261

1Arbeidstillatelse: tillatelse som blir gitt når formålet med oppholdet er å arbeide i Norge. Arbeidstillatelse kan gis til personer over 15 år som fyller vilkårene for dette etter utlendingsloven.

2Med tredjelandsborgere menes personer som ikke er borgere av et land som omfattes av EØS-avtalen eller EFTA-konvensjonen (EØS-borgere).

3Statsborgerskap er en formell status som medfører tilhørighet til en stat med rettigheter og plikter overfor denne staten. Landet må være anerkjent som stat av Norge.

4Statsborgerskap Andre: Alle land med færre enn 5 tillatelser.

 

Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)

Vil du hjelpe oss med å forbedre nettsiden?

Fant du det du lette etter?