Registrerte asylsøknader etter statsborgerskap (topp fem) de siste tre ukene (2019)


Tabellen viser hvor mange asylsøknader som er registrert per uke etter statsborgerskap. Tabellen viser de fem største statsborgerskapene, hvor mange som kom fra andre land og totalen.
Tabellen laster inn data
2019 uke 22 - 24 : Registrerte1 asylsøknader etter fem største statsborgerskap
Statsborgerskap Uke 22 Uke 23 Uke 24
1. Syria 4 4 22
2. Russland 1 5 10
3. Tyrkia 5 3 4
4. Eritrea 2 2 5
5. Statsløs 0 7 2
6. Andre land 13 11 23
7. Total 25 32 66

1Registrert asylsøknad» er når en asylsøknad er registrert i Utlendingsdatabasen (UDB). Datoen søkerne blir registrert kan være noe senere enn datoen de ga beskjed om at de ønsket å søke beskyttelse.

Oppdateres mandag hver uke

Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)

Vil du hjelpe oss med å forbedre nettsiden?

Fant du det du lette etter?