Registrerte asylsøknader etter statsborgerskap (topp fem) de siste tre ukene (2018)


Tabellen viser hvor mange asylsøknader som er registrert per uke etter statsborgerskap. Tabellen viser de fem største statsborgerskapene, hvor mange som kom fra andre land og totalen.
Tabellen laster inn data
2018 uke 18 - 20 : Registrerte1 asylsøknader etter fem største statsborgerskap *
StatsborgerskapUke 18Uke 19Uke 20
1. Afghanistan 56 18 1
2. Eritrea 26 19 5
3. Etiopia 32 15 3
4. Syria 5 10 6
5. Tyrkia 7 3 7
6. Andre land 19 26 32
7. Total 145 91 54

1Registrert asylsøknad» er når en asylsøknad er registrert i Utlendingsdatabasen (UDB). Datoen søkerne blir registrert kan være noe senere enn datoen de ga beskjed om at de ønsket å søke beskyttelse.

*En andel av asylsøknader er etter den nye midlertidige bestemmelsen i utlendingsforskriften § 8-8 a (Midlertidig bestemmelse om ny behandling for utlendinger som har fått tidsbegrenset oppholdstillatelse etter forskriftens § 8-8) og tilhørende ikrafttredelsesrundskriv G-03/2018 Ikrafttredelse av endringer i utlendingsforskriften §§ 8-8 og 8-8a (oppholdstillatelse til enslige, mindreårige asylsøkere). Uke 18 = 110; Uke 19 = 43

Oppdateres mandag hver uke

Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)