Registrerte asylsøknader etter statsborgerskap (topp fem) de siste tre ukene (2019)


Tabellen viser hvor mange asylsøknader som er registrert per uke etter statsborgerskap. Tabellen viser de fem største statsborgerskapene, hvor mange som kom fra andre land og totalen.
Tabellen laster inn data
2019 uke 5 - 7 : Registrerte1 asylsøknader etter fem største statsborgerskap 2
StatsborgerskapUke 5Uke 6Uke 7
1. Tyrkia 5 8 7
2. Syria 5 5 5
3. Statsløs 7 1 3
4. Albania 3 6 0
5. Russland 4 0 4
6. Andre land 17 19 19
7. Total 41 39 38

1Registrert asylsøknad» er når en asylsøknad er registrert i Utlendingsdatabasen (UDB). Datoen søkerne blir registrert kan være noe senere enn datoen de ga beskjed om at de ønsket å søke beskyttelse.

2NB! Tall for uke 1 ble av en feiltakelse ikke publisert. UKE1 31.12.2018 - 06.01.2019: 1.Iran 6; 2.Syria 5; 3;Tyrkia 3; 4.Irak 3; 5.Eritrea 2; 6.Andre 8

Oppdateres mandag hver uke

Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)

Vil du hjelpe oss med å forbedre nettsiden?

Fant du det du lette etter?