Registrerte asylsøknader etter statsborgerskap (topp fem) de siste tre ukene (2018)


Tabellen viser hvor mange asylsøknader som er registrert per uke etter statsborgerskap. Tabellen viser de fem største statsborgerskapene, hvor mange som kom fra andre land og totalen.
Tabellen laster inn data
2018 uke 29 - 31 : Registrerte1 asylsøknader etter fem største statsborgerskap
StatsborgerskapUke 29Uke 30Uke 31
1. Tyrkia 55 25 20
2. Syria 8 13 15
3. Eritrea 8 6 4
4. Irak 11 2 3
5. Iran 0 2 6
6. Andre land 25 16 21
7. Total 107 64 69

1Registrert asylsøknad» er når en asylsøknad er registrert i Utlendingsdatabasen (UDB). Datoen søkerne blir registrert kan være noe senere enn datoen de ga beskjed om at de ønsket å søke beskyttelse.

Oppdateres mandag hver uke

Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)

Fant du det du lette etter?