Registrerte asylsøknader etter statsborgerskap (topp fem) de siste tre ukene (2020)


Tabellen viser hvor mange asylsøknader som er registrert per uke etter statsborgerskap. Tabellen viser de fem største statsborgerskapene, hvor mange som kom fra andre land og totalen.
Tabellen laster inn data
2020 uke 41 - uke 43: Registrerte asylsøknader1 etter fem største statsborgerskap
Statsborgerskap Uke 41 Uke 42 Uke 43
Syria 18 8 10
Eritrea 6 3 6
Statsløs 8 0 1
Nigeria 2 5 0
Afghanistan 1 3 2
Andre 5 8 7
Totalt 40 27 26

1"Registrert asylsøknad" er når en asylsøknad er registrert i Utlendingsdatabasen (UDB). Datoen søkerne blir registrert kan være noe senere enn datoen de ga beskjed om at de ønsket å søke beskyttelse.

Oppdateres mandag hver uke.

Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)

Vil du hjelpe oss med å forbedre nettsiden?

Fant du det du lette etter?