Vil søknader om reisedokument påvirkes av koronasituasjonen?


I noen tilfeller kan ventetiden bli lenger på grunn av koronasituasjonen. Du finner informasjon om hvordan søknader om reisedokument kan påvirkes av koronasituasjonen her.