De fleste som har fått en oppholdstillatelse kan reise inn i Norge nå


Publisert: 26.06.2020 - Sist endret: 19.11.2020

De fleste som får eller har fått en oppholdstillatelse, har nå lov til å reise til Norge. Det samme gjelder de fleste av de som fikk en oppholdstillatelse før koronautbruddet. Allikevel kan det fortsatt være enkelte opplever praktiske problemer med å reise inn til Norge, fordi søknadssenterne i en del land er stengt. Det er også fortsatt noen typer tillatelser som fremdeles ikke gir rett til innreise.

De fleste kan reise inn til Norge

Du kan reise inn til Norge hvis du har:

 • en familieinnvandringstillatelse med en norsk borger eller med en utenlandsk borger bosatt i Norge
 • oppholdskort for familieinnvandring med en EØS-borger
 • oppholdstillatelse etter reglene om arbeidsinnvandring, inkludert for eksempel tillatelse som faglært og som sesongarbeider i alle næringer
 • studietillatelse 

Hvis du er i en av disse gruppene har du lov til å reise inn selv om det står i vedtaket at du ikke har lov til å reise til Norge nå. Vi har sendt et bekreftelsesbrev til fullmektig/familiemedlem/arbeidsgiver som bekrefter dette. Hvis du har fått avslag på søknaden om oppholdstillatelse, kan du ikke reise til Norge.

EU/EØS-borgere som skal arbeide eller studere i Norge kan også reise til Norge. Les mer om innreisereglene for EU/EØS-borgere her. 

Fristen for innreise gjelder fortsatt

I vedtaket og oversendelsesbrevet UDI eller UNE sendte deg da du fikk oppholdstillatelse, finner du en frist for når du må ha reist inn til Norge.

Hvis du ikke kan reise inn før fristen har utløpt, må du kontakte UDI og be om forlenget innreisefrist.

Enkelte kan fortsatt ikke reise til Norge

Hvis du fikk oppholdstillatelse etter 20.april, og ikke er blant de gruppene som er nevnt over, kan du som hovedregel ikke reise til Norge nå. Hvis du har fått vedtak etter 20.april og det står i vedtaket ditt at du kan reise til Norge, så har du lov til å reise til Norge.

Personer som har fått innvilget oppholdstillatelse før 20. april 2020

Hvis du fikk oppholdstillatelse før 20. april og er visumfri, kan du reise inn så lenge du kommer før fristen for å reise inn går ut. Dette gjelder uansett hvilken type oppholdstillatelse du fikk. Hvis du ikke får reist inn til Norge før fristen for å reise inn går ut, kan du sende oss et brev eller kontakte oss og be om at fristen for å reise inn forlenges. Dette gjelder også hvis du har en gyldig oppholdstillatelse i et annet Schengen-land, eller hvis du har et gyldig Schengen-visum.

Hvis du har et innreisevisum, kan du reise inn til Norge så lenge innreisevisumet er gyldig. Hvis du ikke får reist inn til Norge før innreisefristen løper ut, kan du sende oss et brev eller kontakte oss og be om at fristen for å reise inn forlenges. Det vil stå i tilbakemeldingen til deg og til ambassaden du søkte fra om du kan få forlengelse av innreisefrist, og om du kan reise til Norge med en gang eller om du må vente med å reise inn.

Hvis du har en oppholdstillatelse, men ikke har fått innreisevisum enda, kan du få innreisevisum hvis du er i en av gruppene som er nevnt i kulepunktene øverst på denne siden. Hvis du ikke er i en av disse gruppene, vil du som hovedregel ikke få innreisevisum.

For deg som trenger visum for å reise inn til Norge

 • Du får innreisevisum av utenriksstasjonen, UDI kan ikke gi deg det.
 • Hvis du allerede har et innreisevisum i passet ditt, kan du reise inn til Norge så lenge visumet er gyldig.
 • Hvis søknadssenteret (VFS-kontoret) der du leverte søknaden din er stengt, vil du ikke få innreisevisumet ditt nå. Selv om du har lov til å reise til Norge, må du vente til VFS-kontoret åpner igjen.
 • For informasjon om VFS-kontoret er åpent eller ikke, se www.vfsglobal.com. Se også informasjon om åpningstider på hjemmesiden til utenriksstasjonen som har tatt imot søknaden din, se norway.no (eksternt nettsted).
 • Selv om VFS-kontoret er åpent, kan det likevel ta noe tid før du får innreisevisumet ditt fordi enkelte utenriksstasjoner fortsatt har begrenset kapasitet. Husk at det også kan være noe forsendelsestid mellom utenriksstasjonen og VFS-kontoret.
 • Hvis passet ditt er hos utenriksstasjonen, vil du få det tilbake på den måten du avtalte med søknadssenteret (VFS).
 • Hvis utenriksstasjonen ikke har passet ditt, må du kontakte VFS-kontoret for å levere det og for å få innreisevisum (når VFS kontoret åpner igjen). Du kan ikke sende passet ditt til utenriksstasjonen direkte.

Vil du hjelpe oss med å forbedre nettsiden?

Fant du det du lette etter?