Du får fødselsnummer uten å møte hos Skatteetaten


En ny løsning for bestilling av fødselsnummer kom 8. februar 2019. Fra og med denne datoen får du som kommer fra et land utenfor EU/EØS fødselsnummer eller d-nummer uten å møte hos Skatteetaten.

Publisert: 01.02.2019

Hvem kan få fødselsnummer/d-nummer uten å møte hos Skatteetaten?

Du kan få fødselsnummer eller d-nummer uten å møte opp hos Skatteetaten hvis du har fått en oppholdstillatelse i Norge etter regelverket for statsborgere av land utenfor EU/EØS.

Hva må du gjøre?

Du må som i dag møte hos politiet for å bestille oppholdskort. Når du gjør det, gir politiet samtidig beskjed til Skatteetaten om at du trenger et fødselsnummer eller d-nummer. Derfor trenger du ikke å møte hos Skatteetaten for å be om dette.

Hvis du har endret adresse i Norge siden du søkte om oppholdstillatelse, må du si fra til politiet om dette når du møter opp, slik at den riktige bostedsadressen blir registrert i Folkeregisteret.

Når får du fødselsnummeret/d-nummeret?

Når Skatteetaten får beskjed fra politiet, registrerer de deg i Folkeregisteret. Når de har gjort dette sender de et brev til deg med d-nummeret eller fødselsnummeret ditt. Det tar vanligvis to uker før dette brevet kommer i posten.

Skattekort

Noen personer må fortsatt møte hos Skatteetaten for å få skattekortet sitt. Du finner informasjon på Skatteetatens nettsider om hvordan utenlandske statsborgere søker om skattekort. (eksternt nettsted)

Hvem må fortsatt møte hos Skatteetaten for å få d-nummer/fødselsnummer?

Hvis du tilhørere en av disse gruppene må du fortsatt møte hos Skatteetaten:

  • EU/EØS-borgere
  • Familiemedlemmer av EU/EØS-borgere

Vil du hjelpe oss med å forbedre nettsiden?

Fant du det du lette etter?