Endrede krav til oppholdstid for å få norsk statsborgerskap


Stortinget har bestemt at det blir kortere krav til oppholdstid for å få norsk statsborgerskap for søkere med tilstrekkelig inntekt. For noen søkere blir kravet til oppholdstid lengre enn det er i dag.

Publisert: 24.06.2021

Hva betyr dette for deg? 

  • Kravet til oppholdstid etter hovedregelen i statsborgerloven heves fra syv av de siste ti årene til åtte år i løpet av de siste elleve årene.  
  • Kravet til oppholdstid for søkere som er innvilget beskyttelse i Norge vil fortsatt være syv år. 
  • Søkere med tilstrekkelig inntekt det siste året med fastsatt skatteoppgjør får krav om seks års opphold i Norge i løpet av de siste ti årene (dette gjelder også flyktninger med tilstrekkelig inntekt).

Hva menes med tilstrekkelig inntekt?

Departementet har i høringen til lov- og forskriftsendringen foreslått at tilstrekkelig inntekt tilsvarer minst tre ganger grunnbeløpet i folketrygden gjennom inntekt og ytelser som inngår i alminnelig inntekt i skatteoppgjøret. Dette utgjør pr. 1. mai 2021 kr 319 997. 

Når gjelder endringene fra? 

Endringene gjelder fra 1. januar 2022. Kravet om åtte års oppholdstid vil gjelde for personer som registrerer søknaden sin i søknadsportalen 1. januar 2022 eller senere. Denne endringen gjelder derfor ikke for deg som allerede har registrert eller levert søknaden om statsborgerskap.  

Endringen om at du kan få kortere krav til oppholdstid (seks år) hvis du har tilstrekkelig inntekt gjelder for deg som søker 1. januar 2022 eller senere. Det vil også gjelde for deg som søker før 1. januar 2022 hvis UDI behandler søknaden 1. januar 2022 eller senere.

Her finner du informasjon om lovforslaget hos regjeringen (eksternt nettsted).

Vil du hjelpe oss med å forbedre nettsiden?

Fant du det du lette etter?