Endringer i lovverket som kan ha betydning for deg som søker om statsborgerskap


Endringer i statsborgerloven og utlendingsloven som kan få betydning for deg som har søkt om eller ønsker å søke om statsborgerskap.

Publisert: 21.12.2020 - Sist endret: 10.05.2022

Det er gjort endring i statsborgerloven for søkere som er gift, har partner eller er samboer med en norsk borger, og endring i utlendingsloven om økt krav om oppholdstid for permanent oppholdstillatelse.

Endring i krav om oppholdstid i Norge

  • For personer som er gift, registrert partner eller samboer med norsk borger vil krav om oppholdstid i Norge for å få statsborgerskap heves fra tre til fem år.
  • For personer som er i Norge fordi de har beskyttelse eller opphold på grunn av sterke menneskelige hensyn, vil krav om opphold i Norge (botid) heves fra tre til fem år for å få permanent oppholdstillatelse. Endringen gjelder også for dem som har tillatelse på grunnlag av familiegjenforening med disse personene.

    Det er tillatt med 10 måneders opphold i utlandet i femårsperioden. Siden det er et krav om å fylle vilkårene for permanent oppholdstillatelse for å få norsk statsborgerskap, kan endringene få betydning for deg som ikke allerede har permanent oppholdstillatelse. Du kan lese mer om kravene til permanent oppholdstillatelse.

Hvem gjelder endringene for?

  • Endringen gjelder for deg som har registrert søknaden om statsborgerskap i søknadsportalen 1. desember 2020 eller senere.
  • Endringen gjelder også for deg som registrerte søknad om statsborgerskap i søknadsportalen før 1. desember 2020 hvis du ikke fylte krav om tre års opphold for å få permanent oppholdstillatelse senest 1. desember 2020.
  • Endringene gjelder ikke for deg som senest 1. desember 2020 oppfylte botidskravet på tre år for rett til permanent oppholdstillatelse og som registrerte søknad om statsborgerskap i søknadsportalen senest 1. februar 2021.       

Her finner du informasjon om å beregne oppholdstid i Norge.

Vil du hjelpe oss med å forbedre nettsiden?

Fant du det du lette etter?