Endring i støtten ved assistert retur til Marokko


Hvis du søker om assistert retur til Marokko før 31. desember 2019, kan du få ekstra praktisk og økonomisk hjelp i tillegg til den vanlige returstøtten.

Publisert: 13.11.2018 - Sist endret: 17.06.2019

Hvem kan søke om denne ekstra støtten ved assistert retur? 

Du kan søke om denne støtten hvis du har statsborgerskap eller oppholdstillatelse i Marokko, og enten  

  • oppholder deg i Norge uten oppholdstillatelse
  • har fått avslag på søknaden din om beskyttelse (asyl)
  • venter på svar på søknaden din om beskyttelse (asyl)
  • har fått avslag på en annen type søknad om oppholdstillatelse 

Dette kan du få

Du kan få reintegreringsstøtte til en verdi av € 2 000 som kan brukes til yrkesopplæring, kurs eller utdanning, eller til å starte opp en bedrift. Caritas Morocco oFondation Orient-Occident vil tilby individuell veiledning for å hjelpe til med dette. Du kan ikke få disse pengene utbetalt i kontanter, men du vil i tillegg få den vanlige støtten til assistert retur. 

Hvis UDI mener at du vil være særlig sårbar hvis du returnerer, kan vi øke reintegreringstøtten til € 4 000. Beløpet utbetales ikke i kontanter. UDI vil vurdere i hver enkelt sak om du kvalifiserer til støtten for sårbare.

Slik søker du 

Hvis du blir tvangsreturnert 

Hvis du blir tvangsreturnert til Marokko før 31. desember 2019, får du 3 000 kroner i kontanter i tillegg til € 1 000 i reintegreringstøtte som du kan bruke til for eksempel yrkesopplæring, kurs eller utdanning eller til å starte en bedrift i Marokko. Støtten på € 1 000 utbetales ikke i kontanter. Caritas og Fondation Orient-Occident vil bistå med praktisk hjelp for å investere støtten etter retur. 

Hvis UDI mener at du vil være særlig sårbar hvis du blir tvangsreturnert, kan vi øke reintegreringstøtten til € 3 000. Beløpet utbetales ikke i kontanter. 

Last ned faktark

For generell informasjon om assistert retur: 

For informasjon om den ekstra støtten du kan få ved retur til Marokko:

Vil du hjelpe oss med å forbedre nettsiden?

Fant du det du lette etter?