Endringer i gebyr for norsk statsborgerskap fra 1. juli 2021


Regjeringen og Stortinget har bestemt at gebyret for søknader og meldinger om norsk statsborgerskap skal heves.

Publisert: 23.06.2021

Bakgrunnen for hevingen er at gebyrene i større grad skal dekke de reelle kostnadene ved saksbehandlingen.

Når gjelder endringen fra?

De nye gebyrsatsene vil gjelde for deg som registrerer og betaler søknad eller melding 1. juli 2021 eller senere.

De nye gebyrene vil bli:

  • Søknad om norsk statsborgerskap for deg over 18 år endres fra kr 3 700 til kr 5 500
  • Melding om norsk statsborgerskap for nordiske borgere over 18 år endres fra kr 0 til kr 2 700
  • Gjenerverv av norsk statsborgerskap for deg som mistet det på grunn av prinsippet om ett statsborgerskap endres fra kr 2 700 til kr 3 200

Søknader og meldinger om statsborgerskap for barn vil fortsatt være gratis.

Vil du hjelpe oss med å forbedre nettsiden?

Fant du det du lette etter?