Endringer i returprogrammet til Etiopia (ARE)


ARE-programmet gir deg kontanter og reintegreringsstøtte i form av hjelp til å starte bedrift eller ta yrkesutdanning. For å returnere til Etiopia med støtte fra returprogrammet til Etiopia (ARE) må du søke før 15. august 2017.

Publisert: 12.05.2017

Du har muligheten til å søke om assistert retur. Dersom du søker innen 15. august, kan du få ARE-støtte. Søker du etter 15. august får du mindre returstøtte. Dette er fordi ARE-programmet suspenderes.

Dette får du hvis du søker assistert retur før 15. august

 • Du får 15 000 kroner i kontanter.
 • Støtte til å starte en bedrift eller ta yrkesutdanning til en verdi av 30 000 kroner.
 • Disse beløpene får du selv om du søker etter utreisefristen din.

For eksempel får en familie med tre barn under 18 år dette i returstøtte med ARE-programmet:

FamiliemedlemType støtteBeløp

Far

Kontantbeløp utbetalt av IOM Etiopia
Annen støtte til en verdi av

15 000 kroner
30 000 kroner

Mor

Kontantbeløp utbetalt av IOM Etiopia
Annen støtte til en verdi av

15 000 kroner
30 000 kroner

Tre barn

Kontantbeløp utbetalt av IOM Etiopia
Annen støtte til en verdi av

45 000 kroner
90 000 kroner 

Totalt beløp

Alle beløpene til sammen

225 000 kroner

 • Du får 5 000 kroner ekstra hvis du har gyldig pass når du søker. Er dere en familie som søker, får dere 5 000 kroner ekstra per person som har gyldig pass.
 • Barnefamilier som søker om assistert retur før utreisefristen får 10 000 kroner ekstra per barn.

Dette får du hvis du søker assistert retur etter 15. august

Søker du etter 15. august får du kun den returstøtten som gjelder andre land (FSR-støtte). Dette betyr at: 

 • hvis du søker før utreisefristen din får du 20 000 kroner. Barnefamilier får i tillegg 10 000 kroner ekstra per barn. 
 • hvis du søker etter utreisefristen din får du 7 000 kroner per voksen, og barn 2 000 kroner per barn. Du får ingen ekstra barnestøtte.

For eksempel får en familie med tre barn som er under 18 år, og som søker etter utreisefristen, dette i returstøtte:

FamiliemedlemType støtteBeløp

Far

Kontantbeløp utbetalt av IOM Etiopia

7 000 kroner

Mor

Kontantbeløp utbetalt av IOM Etiopia

7 000 kroner

Tre barn

Kontantbeløp utbetalt av IOM Etiopia

6 000 kroner

Totalt beløp

Alle beløpene til sammen

20 000 kroner

 • Du får 5 000 kroner ekstra hvis du har gyldig pass når du søker. Er dere en familie som søker, får dere 5 000 kroner ekstra per person som har gyldig pass.

Du må reise før 15. oktober

Disse fristene må du notere deg:

 • 15. august: Frist for å søke om retur gjennom ARE-programmet
 • 15. oktober: Frist for å reise til Etiopia og få ARE-støtte
 • 15. november: Frist for å få reintegreringsstøtte støtte gjennom prosjektkontoret i Addis Abeba

Hvis du ikke har reist før 15. oktober, mister du ARE-støtten. Når du søker om retur, kan du få hjelp til å skaffe reisedokumenter. Det tar tid å skaffe reisedokumenter. Derfor er det viktig at du søker om retur gjennom ARE-programmet så tidlig som mulig.

Har du spørsmål, og ønsker du å søke om assistert retur?

Hvis du har spørsmål om assistert retur, kan du kontakte International Organization for Migration på e-post iomoslovarp@iom.int.

Hvis du ønsker å søke om assistert retur, fyller du ut søknadsskjemaet på IOMs nettsider (eksternt nettsted).  Du kan også fylle ut skjemaet for hånd (eksternt nettsted, åpnes i nytt vindu) og sende det i posten til IOM. IOM, asylmottaket du bor på eller UDIs regionkontor kan hjelpe deg med å søke.