Flere familiemedlemmer som er bosatt utenfor EU/EØS kan reise inn til Norge


Regjeringen har besluttet at det fra 21.oktober 2020 åpnes for at flere familiemedlemmer som er bosatt utenfor EU/EØS kan reise til Norge.

Publisert: 16.10.2020 - Sist endret: 26.10.2020

Tilleggsgruppene som det fra 21. oktober 2020 ble åpnet opp for er:

  • barn og stebarn over 21 år til person bosatt i Norge
  • foreldre og steforeldre til barn over 21 år bosatt i Norge
  • besteforeldre og stebesteforeldre til person bosatt i Norge
  • barnebarn og stebarnebarn til person bosatt i Norge
  • etablerte kjæresters barn
  • ektefelle, registrert partner, samboer og barn til norsk borger som er bosatt i utlandet, og som reiser på besøk til Norge sammen med den norske borgeren
  • EU/EØS-borgere og deres familiemedlemmer bosatt i tredjeland

Disse gruppene kommer i tillegg til de gruppene det tidligere er åpnet opp for.

Selv om det er åpnet for at disse gruppene kan reise til Norge, vil de vanlige kravene for visum og innreise gjelde. For de som trenger visum vil det fortsatt kunne være praktiske utfordringer når det gjelder muligheten for å ta imot søknaden og utstede visum i enkelte land, som følge av at utenriksstasjoner og søknadssentre har stengt eller redusert åpningstid av smittevernhensyn. Det er også noen land det kan være vanskelig å få visum fra nå, fordi det er vanskelig å reise tilbake. Dette gjelder 

Angola, Botswana, India, Lesotho, Madagaskar, Vietnam, Kambodsja og Laos 


Du kan lese mer om endringene i spørsmål og svar på koronasidene.

Vi vet ikke flere detaljer enn det som står i denne meldingen, og kan ikke gi deg flere opplysninger om du prøver å ringe oss. Vi oppdaterer denne meldingen og spørsmål og svar på koronasidene når vi vet mer.

Her kan du lese saken fra regjeringen (eksternt nettsted)

Karantene
Det er ulike regler for karantene avhengig av om du er bosatt i et land/område med høy eller lav smitterisiko (eksternt nettsted).

UDI kan ikke besvare spørsmål relatert til karantene ved innreise.

Vil du hjelpe oss med å forbedre nettsiden?

Fant du det du lette etter?