Foreløpig ingen endringer for britiske statsborgere i Norge


Storbritannia har startet den formelle prosessen for å melde seg ut av EU. Dette fører ikke til noen umiddelbare endringer for britiske statsborgeres rettigheter til å arbeide og bo i Norge.

Publisert: 24.06.2016 - Sist endret: 04.04.2017

Så lenge Storbritannia er medlem av EU, er reglene for britiske statsborgere som besøker, bor og arbeider i Norge akkurat de samme som før. De kan bruke registreringsordningen for EU/EØS-borgere, og de kan søke om varig oppholdsrett i Norge hvis de har vært her i minst fem år.

Det kan ta år før Storbritannia eventuelt forlater EU. Storbritannia kan også forhandle fram en egen avtale som kan gi rettigheter for britiske statsborgere i Norge. 

Vi gir informasjon på udi.no når det er formelt bestemt hvilket år Storbritannia eventuelt forlater EU, og hvilken avtale Storbritannia eventuelt inngår som kan påvirke britiske statsborgeres rettigheter til å arbeide og bo i Norge.