Storbritannia har fått ny Brexit-frist fra EU


Storbritannia har nå fått en ny frist for å undertegne en Brexit-avtale med EU. Situasjonen for britiske borgere i Norge vil være avhengig av om Storbritannia forlater EU med eller uten en avtale.

Publisert: 24.06.2016 - Sist endret: 29.10.2019

Den nye fristen er 31. januar 2020, men Storbritannia kan også velge å gå ut av EU tidligere.

Hva skjer fram til Brexit?

Så lenge Storbritannia er medlem av EU, er reglene for britiske statsborgere som besøker, bor og arbeider i Norge akkurat de samme som før.

Du skal fortsatt bruke registreringsordningen for EU/EØS-borgere hvis du skal være her i mer enn tre måneder og du kan søke om varig oppholdsrett i Norge hvis du har vært her i minst fem år. Vi oppfordrer alle britiske borgere og deres familie medlemmer til å sørge for at de er riktig registrert.

Du kan også søke om norsk statsborgerskap som før. Norge vil tillate dobbelt statsborgerskap fra 1. januar 2020. Hvis du søker nå, vil søknaden din om statsborgerskap bli behandlet etter 1. januar, og de nye reglene om dobbelt statsborgerskap vil gjelde for deg. 

Så snart Storbritannia har bestemt når de skal forlate EU, og om de vil inngå en avtale med EU, vil vi legge ut ny informasjon her på våre nettsider.

Hva skjer hvis Storbritannia forlater EU med en avtale?

Hvis det britiske parlamentet og EU-parlamentet godkjenner en avtale som omfatter en overgangsperiode, vil det bli en overgangsperiode for briter som bor i eller skal flytte til Norge som minst vil vare fram til 31. desember 2020.

Dette betyr at det ikke blir noen endring i rettighetene til britiske borgere og deres familiemedlemmer som flytter til Norge før 31. desember 2020.  

Norge vil lage en ny type oppholdstillatelse for briter som flyttet til Norge før 31. desember 2020. Når søknadsskjemaet for dette er klart, må du fylle ut dette på våre nettsider og møte opp på nytt hos politiet.

Det er ikke mulig å søke om den nye typen oppholdstillatelse ennå. Du vil få god tid til å søke. I mellomtiden vil du ha rett til å fortsette å oppholde deg i Norge som før.

Hva skjer hvis Storbritannia forlater EU uten en avtale («no deal»)

Reglene vil bli forskjellig for de som kom til Norge før og etter Brexit.

Hvis du kom til Norge før Brexit

Hvis du kom til Norge og fylte kravene til å oppholde deg i Norge før Brexit, og fortsatt fyller disse kravene, vil du ha rett til å fortsette å være i Norge. Hvis du ikke allerede har registrert deg hos politiet må du gjøre det nå. 

Norge vil lage en ny type oppholdstillatelse for briter som flyttet til Norge før Brexit. Når søknadsskjemaet for dette er klart, må du fylle ut dette på våre nettsider og møte opp på nytt hos politiet.

Det er ikke mulig å søke om den nye typen oppholdstillatelse ennå. Du vil få god tid til å søke. I mellomtiden vil du ha rett til å fortsette å oppholde deg i Norge som før.

Dette gjelder både deg som hadde en oppholdstillatelse eller registrerte deg som EU/EØS-borger før Brexit, og deg som kom til Norge før Brexit, men ikke rakk å møte opp og registrere deg hos politiet før Brexit. Det gjelder også for dine nærmeste familiemedlemmer.  

Hvis du skal reise ut og inn av Norge før du har fått den nye type oppholdstillatelsen, kan du bruke dokumenter som du tidligere har fått fra norske myndigheter når du passerer grensekontrollen. Hvis du har registreringsbevis eller varig oppholdsbevis (brevet du fikk av politiet eller UDI da du registrerte deg eller fikk varig oppholdsrett) eller et oppholdskort kan du bruke dette. Hvis du ikke har noe av dette, kan du bestille bostedsattest via Altinn (eksternt nettsted). Mens du er i Norge, kan du la denne dokumentasjonen ligge hjemme, men du kan bli bedt om å hente den.

Hvis du kommer til Norge etter Brexit

Hvis du skal flytte til Norge etter Brexit, må du søke om oppholdstillatelse etter reglene for de som er statsborgere av land utenfor EU/EØS («tredjelandsregelverket»), slik som for eksempel amerikanske statsborgere gjør. Det finnes ulike typer oppholdstillatelser: oppholdstillatelse for å arbeide, oppholdstillatelse for familieinnvandring, oppholdstillatelse for å studere og oppholdstillatelse for au pair. Hvis du allerede vet at du skal flytte til Norge rett etter Brexit, kan du vurdere å søke om en slik oppholdstillatelse nå.

Etter Brexit vil du fortsatt kunne besøke Norge i inntil 90 dager uten visum eller oppholdstillatelse men du vil vanligvis ikke kunne jobbe når du er på besøk. Hvis du skal jobbe, må du vanligvis søke om en oppholdstillatelse.

Følg med på regjeringens nettsider

Den siste informasjonen fra norske myndigheter finner du på regjeringens nettsider, der du kan lese om hva Brexit betyr for britiske statsborgere i Norge (eksternt nettsted) og om Norge og Brexit (eksternt nettsted).

Så snart Storbritannia har bestemt når de skal forlate EU, og om de vil inngå en avtale med EU, vil vi legge ut ny informasjon om de nye reglene og hvordan du skal søke her på våre nettsider.

Vil du hjelpe oss med å forbedre nettsiden?

Fant du det du lette etter?