Jeg har nær familie i Palestina som nå ikke får reist ut av landet for å søke familieinnvandring. Kan jeg søke på vegne av dem fra Norge?


Dessverre er det ikke per i dag åpnet for at et familiemedlem i Norge (referansepersonen) kan fremme søknad om familieinnvandring i Norge på vegne av et familiemedlem som oppholder seg i Palestina og Israel. Det er ingen endringer i fremgangsmåten for søknader eller i kravene for få innvilget en familieinnvandringstillatelse.

Du finner informasjon om hvordan du søker om oppholdstillatelse for familieinnvandring her

VFS' søknadssenter i Gaza og Norges representasjonskontor i Al Ram mottar for tiden ikke nye søknader om oppholdstillatelse. Du kan isteden velge å levere søknadsdokumentene på et av disse søknadssentrene:

VFS sender søknaden din til Norges ambassade i Amman, Jordan. Ambassaden sender søknaden videre til UDI.