Informasjon til flyktninger fra Somalia som har søkt om fornyelse av oppholdstillatelse


Hvis du er en flyktning fra Somalia som har søkt om fornyelse av oppholdstillatelsen din, skal UDI først vurdere om du får beholde flyktningstatusen din.

Publisert: 04.04.2017 - Sist endret: 04.12.2018

Informasjon på somali for de som har søkt om fornyelse (pdf, 29 kB)

UDI skal nå vurdere om endringer i situasjonen i Mogadishu gjør at somaliere som fikk flyktningstatus før 1. oktober 2014 fortsatt har behov for beskyttelse, eller om det er trygt for dem å flytte tilbake til Mogadishu. Dette har Justis- og beredskapsdepartementet bestemt.

Hvis du vil vite mer om hvem som kan få beskyttelse (asyl) og hvem som kan miste oppholdstillatelsen sin, kan du lese vårt informasjonsbrev:

Hvem vil få flyktningstatusen sin vurdert på nytt?

Du vil få flyktningstatusen din vurdert på nytt hvis du har kommet til Norge som asylsøker og fått flyktningstatus før 1. oktober 2014, og ikke har fått permanent oppholdstillatelse ennå.

Hvis dette gjelder deg har du sannsynligvis et grønt reisebevis for flyktninger.

Du vil også få flyktningstatusen din vurdert på nytt hvis du har fått (avledet) flyktningstatus fordi ektefellen, samboeren eller forelderen har fått flyktningstatus i Norge, og han eller hun fikk denne før 1. oktober 2014. Hvis denne personen allerede har fått permanent oppholdstillatelse, bosettingstillatelse eller norsk statsborgerskap, vil vi ikke vurdere flyktningstatusen din på nytt likevel.

Hva vil skje med oppholdstillatelsen din?

Asylavdelingen i UDI vil vurdere om endringene i Mogadishu gjør at du ikke lenger har behov for beskyttelse.

Vi vil enten bestemme  

  • at du får beholde flyktningstatusen din og fornyet oppholdstillatelsen din i Norge, eller
  • at du mister flyktningstatusen og oppholdstillatelsen din, og må reise hjem.

Noen vil få en midlertidig oppholdstillatelse mens de venter på svar

Mange har ventet lenge på svar på søknadene sine.  Derfor vil noen personer fra Somalia få fornyet oppholdstillatelsen sin og få nytt oppholdskort selv om vi ikke har bestemt ennå om de får beholde flyktningstatusen sin og bli i Norge. Du vil få beskjed av oss hvis du får en slik oppholdstillatelse. Da vil vi også behandle søknaden din om reisebevis.

Når denne oppholdstillatelsen går ut, må du søke om fornyelse på samme måte som sist. Du må også søke om å fornye reisebeviset ditt.

Hva skjer med søknadene til familiemedlemmene mine?

Hvis du har ektefelle, samboer eller barn som har søkt om fornyelse av oppholdstillatelsen sin, vil de vanligvis få en fornyet oppholdstillatelse hvis du får det. Hvis de har søkt om nytt utlendingspass eller reisebevis, vil vi også behandle denne søknaden.  Hvis du ikke har fått en fornyet oppholdstillatelse, vil heller ikke familiemedlemmene dine få det.  

Hvis du har ektefelle, samboer eller barn som har søkt om familieinnvandring for første gang vil ikke de få svar på søknaden sin før du har fått svar på om du får beholde flyktningstatusen din.

Hva skjer mens du venter?

Du bør ikke bestille billetter for reise utenlands før du har fått svar på søknaden din eller fått en midlertidig oppholdstillatelse, og har fått nytt oppholdskort og reisebevis. Hvis du ikke har fått svar på søknaden din eller en midlertidig oppholdstillatelse, kan du ikke få nytt oppholdskort eller reisebevis. 

Hvis du trenger en bekreftelse på at du har lovlig opphold i Norge mens du venter på svar, kan du bestille det fra UDI

Hvis du søkte om fornyelse av oppholdstillatelsen din senest en måned før den forrige oppholdstillatelsen din gikk ut, vil du fortsatt ha de samme rettighetene som tidligere til å jobbe, studere og så videre mens du venter på at vi behandler søknaden din. Du har disse rettighetene helt til du har fått svar på søknaden, selv om oppholdstillatelsen din går ut i mellomtiden. 

Hvis du får et brev der det står at UDI vurderer om du skal miste flyktningstatusen din, har du rett på advokat. Du må kontakte en advokat selv.

Hvem vil ikke få flyktningstatusen sin vurdert på nytt?

  • Du som fikk den første oppholdstillatelsen din etter 1. oktober 2014.
  • Du som allerede har permanent oppholdstillatelse, bosettingstillatelse eller norsk statsborgerskap.
  • Du som har fått avledet flyktningstatus fordi ektefellen, samboeren eller forelderen din hadde flyktningstatus, hvis denne personen allerede har fått permanent oppholdstillatelse, bosettingstillatelse eller norsk statsborgerskap.
  • Du som kom til Norge som overføringsflyktning (kvoteflyktning).
  • Du som har oppholdstillatelse i Norge på humanitært grunnlag (sterke menneskelige hensyn eller særlig tilknytning til Norge). Hvis dette gjelder deg har du et blått utlendingspass.
  • Du som har kommet til Norge som familieinnvandrer med et familiemedlem som har permanent oppholdstillatelse, bosettingstillatelse eller norsk statsborgerskap, eller som fikk flyktningstatus etter 1. oktober 2014.

Hvis du er i en slik situasjon vil søknaden din om fornyelse av oppholdstillatelse bli behandlet som normalt. Du finner informasjon om hvor lenge du må vente på vår side med saksbehandlingstider.

Vil du hjelpe oss med å forbedre nettsiden?

Fant du det du lette etter?