Informasjon til sesongarbeidere fra land det er vanskelig å returnere til


Informasjonen gjelder for sesongarbeidere som kommer fra land der det ikke går kommersielle fly nå på grunn av koronasituasjonen.

Publisert: 14.10.2020

Dette gjelder for følgende land:

Når du er ferdig å jobbe i Norge må du returnere til hjemlandet ditt. UDI vurderer derfor om det er sannsynlig at du returnerer. På grunn av koronasituasjonen går det ikke ordinære fly til hjemlandet ditt nå. Fordi det er så vanskelig å reise tilbake gis det ikke tillatelse til sesongarbeidere fra landene som er listet over som skal jobbe i Norge nå i høst, hvis søkeren er i utlandet.

UDI har fått beskjed om at søknader om oppholdstillatelser for sesongarbeidere (for sesongen 2021) ikke skal ligge på vent hos UDI til det muligens skjer endringer i flytrafikken og innreiserestriksjonene til de aktuelle landene. Du kan lese mer om instruksen fra Arbeids- og sosialdepartementet her; Instruks om behandling av søknader om sesongtillatelse fra borgere av land det er vanskelig å returnere til under covid-19-pandemien (eksternt nettsted)

Dette innebærer at søknader om oppholdstillatelser for sesongarbeidere fra disse landene vil bli avslått fordi returforutsetningene ikke er oppfylt, grunnet praktiske hindringer i forbindelse med pandemien.

Du kan trekke søknaden

Hvis du allerede har søkt fra utlandet og ikke fått svar ennå, kan du trekke søknaden. Hvis du vil trekke søknaden må du eller fullmektig først sende et signert brev til UDI der du ber om at søknaden henlegges. Brevet kan lastes opp på nettsiden vår.

Vil du hjelpe oss med å forbedre nettsiden?

Fant du det du lette etter?