Informasjon til utenlandske borgere som ikke får reist ut av Norge på grunn av Koronasvirusutbruddet


Koronavirusutbruddet gjør at en del utenlandske borgere har problemer med å få reist ut av Norge som planlagt.

Publisert: 20.03.2020

Dersom du nå er i Norge på et besøksvisum, på et visumfritt opphold eller med en oppholdstillatelse, og ikke klarer å reise ut av Norge innen fristen din, vil dette ikke få negative konsekvenser for deg.

Du vil altså ikke bli utvist eller bortvist på grunn av et slikt opphold, selv om oppholdet varer lenger enn visumet eller oppholdstillatelsen din.

Det vil heller ikke få noen betydning dersom du vil søke om besøksvisum eller oppholdstillatelse igjen en annen gang. Du trenger ikke gi beskjed til UDI eller politiet om at du ikke får reist ut av Norge innen fristen.

Samtidig er det fortsatt viktig at du forsøker å få til en utreise så raskt som mulig. Det går fortsatt mange fly ut av Norge, og mange greier å få reist ut enten som planlagt, eller på en annen flyvning.

Unntak fra disse “bestemmelsene”

  • Dersom du reiser ut av landet, for eksempel til Sverige, og så reiser tilbake til Norge, gjelder ikke det som står over og du kan bli bortvist fra Norge.
  • Dersom du var her på et ulovlig opphold før Koronavirusutbruddet i Norge, vil du fortsatt kunne bli utvist eller bortvist.
  • Du vil også kunne bli utvist eller bortvist dersom du begår andre brudd på utlendingsloven eller begår straffbare handlinger.

Vil du hjelpe oss med å forbedre nettsiden?

Fant du det du lette etter?