Koronarelatert arbeid i helse- og omsorgssektoren


Justis- og beredskapsdepartementet har vedtatt en ordning der du kan få unntak fra begrensninger i retten til å arbeide i Norge dersom du utfører arbeid i helse- og omsorgssektoren som er relatert til koronasituasjonen.

Publisert: 08.12.2020

Unntaket gjelder fra 7. desember 2020 til 31. mai 2021.

Du kan arbeide uten de begrensningene som gjelder i din oppholdstillatelse eller uten å ha oppholdstillatelse dersom

  • Du har lovlig opphold i Norge
  • Du er autorisert helsepersonell
  • Du skal arbeide i helse- og omsorgssektoren (dette omfatter ikke apotek)
  • Arbeidet er koronarelatert
  • Du får lønn og har arbeidsvilkår etter gjeldende tariffavtale i helse- og omsorgssektoren
  • Arbeidet foregår i perioden fra 7. desember 2020 til og med 31. mai 2021

Du trenger ikke godkjenning fra UDI før du begynner å arbeide så lenge kravene over er oppfylt.  

Ta vare på arbeidskontrakten og andre dokumenter som viser at du er innenfor ordningen. Dokumenter dette når du søker om fornyelse av oppholdstillatelsen din, søker om permanent oppholdstillatelse eller når du forlater Norge.

Vil du hjelpe oss med å forbedre nettsiden?

Fant du det du lette etter?