Nytt krav til botid for permanent oppholdstillatelse


Enkelte personer må ha bodd fem år i Norge for å få permanent oppholdstillatelse. Det har Stortinget bestemt.

Publisert: 10.12.2020 - Sist endret: 18.12.2020

Nytt krav om fem års botid gjelder for dem som:

  • har opphold etter søknad om beskyttelse (asyl)
  • kommer til Norge som overføringsflyktninger
  • har opphold på grunn av sterke menneskelige hensyn
  • har familieinnvandring med noen av gruppene over

NB! Hvis referansepersonen har fått permanent oppholdstillatelse eller har blitt norsk statsborger, vil kravet fortsatt være tre års botid.

Endringene gjelder fra 1. desember 2020. Endringene gjelder derfor ikke deg som senest 1. desember 2020 allerede har hatt tre års botid for permanent oppholdstillatelse (selv om du ikke har søkt enda), så lenge du søker senest 1. februar 2021.

Hvis du fylte kravet til tre års botid senest 1. desember 2020, er det nok at søknaden om permanent opphold er registrert i søknadsportalen senest 1. februar 2021 og at du velger første ledige time hos politiet for levering av søknaden. På grunn av begrenset kapasitet hos politiet i forbindelse med koronasituasjonen, er det greit at den første ledige timen du får bestilt havner på datoer etter 1. februar 2021. I noen politidistrikt skal du ikke bestille time for å levere søknad om permanent oppholdstillatelse, men vente på beskjed fra politiet og deretter laste opp dokumentene dine digitalt. Også da er det nok at søknaden er registrert på nett senest 1. februar 2021, selv om politiet kontakter deg etter 1. februar. På politiet.no (eksternt nettsted) finner du informasjon om hva som gjelder i ditt tilfelle.

For å få permanent oppholdstillatelse må alle krav være oppfylt når vi ser på søknaden din. Vi anbefaler derfor at du ikke søker om permanent oppholdstillatelse hvis det er lenge til du fyller kravene, men heller søker fornyelse av oppholdstillatelsen din.

Hvis du ikke har hatt tre års botid for permanent oppholdstillatelse i Norge den 1. desember 2020, vil kravet om fem års botid gjelde deg hvis du er i gruppene listet ovenfor. Det gjelder også søknader som er registrert før 1. desember 2020 og søknader som allerede er til behandling. 

For alle andre enn gruppene listet ovenfor gjelder fortsatt krav om tre års botid for å få permanent oppholdstillatelse.

Her kan du lese mer om hvilke krav som gjelder for permanent oppholdstillatelse.

Vil du hjelpe oss med å forbedre nettsiden?

Fant du det du lette etter?