Nasjonalitetskokker skal søke om ny type oppholdstillatelse


Tidligere har det vært en egen type oppholdstillatelse for «nasjonalitetskokker». Fra 1. april skal alle typer kokker søke om vanlig oppholdstillatelse som faglært med arbeidsgiver i Norge.

Publisert: 18.03.2019

Du som skal søke om oppholdstillatelse som kokk for første gang

Norske myndigheter har bestemt at det ikke lenger skal være en spesiell type oppholdstillatelse for nasjonalitetskokker (kokker som jobber på en restaurant som tilbyr mat fra kun ett land). Hvis du skal arbeide som kokk i Norge, skal du derfor nå søke om vanlig oppholdstillatelse som faglært med arbeidsgiver i Norge, uansett hva slags restaurant du skal jobbe på.

Dette vil gjelde for deg hvis du leverer søknadsdokumentene dine på søknadssenter, ambassade, politiet eller SUA 1. april eller senere.

Etter dette skal du altså søke om en oppholdstillatelse som faglært med arbeidsgiver i Norge hvis du skal jobbe som kokk i Norge.

Hvis du leverte søknadsdokumentene før 1. april, vil vi behandle søknaden din etter de gamle reglene for oppholdstillatelse for nasjonalitetskokk.

Du som skal søke om å fornye en oppholdstillatelse for nasjonalitetskokk

Hvis du allerede har en oppholdstillatelse for nasjonalitetskokk, kan du fortsatt søke om å fornye denne etter 1. april. Du bør søke tre måneder før den nåværende oppholdstillatelsen går ut.  

For å få fornyet oppholdstillatelsen din må du ha samme stilling, restaurant og arbeidsgiver som forrige gang du søkte. Hvis du får fornyet oppholdstillatelse, vil du få en oppholdstillatelse som faglært med arbeidsgiver i Norge. Med denne oppholdstillatelsen kan du fortsette å jobbe som kokk i Norge.

Hvis du har byttet stilling, restaurant eller arbeidsgiver, må du søke om oppholdstillatelse som faglært med arbeidsgiver i Norge i stedet for å søke om fornyelse.

Vil du hjelpe oss med å forbedre nettsiden?

Fant du det du lette etter?