Nye regler for praktikanter fra 1. september


1. september 2018 blir reglene for å få oppholdstillatelse for å være praktikant i Norge endret.

Publisert: 28.08.2018 - Sist endret: 27.03.2019

Dette har Arbeids- og sosialdepartementet bestemt. Grunnen til at reglene er endret, er at norske myndigheter ønsker at bare de som har behov for praktisk opplæring innenfor utdanningen sin kan få oppholdstillatelse som praktikant. 

Hva er nytt? 

  • Du som skal være praktikant må være fylt 18 år på søknadstidspunktet og må ikke være fylt 30 år.
  • Du må være i gang med en bachelor- eller mastergrad.
  • Du må levere detaljert informasjon fra studiestedet ditt om utdanningen din, som viser hvilken betydning det vil ha for denne utdanningen at du får være praktikant.
  • Du kan ikke ha fullført høyere utdanning på samme nivå tidligere.
  • Du kan vanligvis ikke ha vært praktikant tidligere eller ha arbeidet innen samme bransje som du nå ønsker å være praktikant i.
  • Du kan få oppholdstillatelse som praktikant i opptil seks måneder. I helt spesielle tilfeller kan du få oppholdstillatelse for opptil tolv måneder. 
  • Du kan ikke fornye oppholdstillatelsen din som praktikant. 

Informasjon til deg som skal levere en søknad om oppholdstillatelse som praktikant 

Hvis du leverer søknadsdokumentene til politiet, ambassaden eller søknadssenteret etter 31. august, vil vi behandle den etter de nye reglene. Dette betyr at hvis du planlegger å levere en søknad, må du sjekke at du fyller de nye kravene. 

Hvis du har oppholdstillatelse som praktikant i dag, vil det ikke være mulig for deg å søke om å fornye denne oppholdstillatelsen. Hvis du ønsker å fortsette å oppholde deg i Norge når den går ut må du sjekke om du fyller kravene til å søke om en annen type oppholdstillatelse. 

Hvis du allerede har betalt gebyret i Søknadsportalen, men skal møte opp hos politiet, ambassaden eller søknadssenteret etter 31. august, vil altså de nye kravene gjelde for deg. Hvis du har søkt om fornyelse, eller har søkt for første gang og ser at du ikke fyller de nye kravene, kan du velge å trekke søknaden din. Da må du ta kontakt med politiet eller ambassaden der du søkte og be om å få refundert gebyret. 

Informasjon til deg som har levert en søknad om oppholdstillatelse som praktikant før 1. september 

Hvis du har søkt om oppholdstillatelse som praktikant (for første gang eller fornyelse) og levert søknadsdokumentene hos politiet, ambassaden eller søknadssenteret før 1. september, vil vi behandle søknaden din etter de gamle reglene.

Vil du hjelpe oss med å forbedre nettsiden?

Fant du det du lette etter?