Irakere må fortsatt vente med å søke om identitetsavklaring


Det planlagte identitetsavklaringsprogrammet for irakere som skal søke om norsk statsborgerskap er utsatt. UDI venter fortsatt på en instruks (beskjed) fra Kunnskapsdepartementet om hva som skal skje videre.

Publisert: 02.03.2018 - Sist endret: 09.11.2018

Hvem er identitetsavklaringsprogrammet for? 

Kunnskaps- og integreringsministeren har sagt at de som vil få muligheten til å melde seg på programmet er irakiske statsborgere som: 

  • fikk oppholdstillatelse i Norge selv om det var kjent for UDI at det var tvil om navnet og/eller fødselsdatoen deres, og
  • fikk den første oppholdstillatelsen sin før 1. januar 2011, og
  • har oppholdstillatelse på annet grunnlag enn behovet for beskyttelse (for eksempel oppholdstillatelse på humanitært grunnlag), og
  • er folkeregistrert i Kurdistan Regional Government (KRG) eller Kirkuk, og
  • ikke er norske statsborgere ennå, og
  • søker om norsk statsborgerskap 

Hva har skjedd fram til nå?

I 2016 ba Stortinget regjeringen om å foreslå et identitetsavklaringsprogram (eksternt nettsted) for en gruppe irakere som lenge har hatt oppholdstillatelse i Norge selv om de har kjent identitetstvil, og som ønsker å bli norske statsborgere. 

Som et første skritt bestemte Kunnskapsdepartement i begynnelsen av 2018 at det skulle settes i gang et pilotprogram. Fram til 5. mars 2018 kunne en liten gruppe irakere melde seg på dette programmet via NOAS eller UDI. 

Grunnen til at det var nødvendig å gjennomføre et slikt pilotprogram for en liten gruppe, var at norske myndigheter måtte undersøke om det var mulig for Politiets utlendingsenhet å få avklart identiteten til de som kunne være med i programmet. 

Stortinget hadde bestemt at de som deltar i programmet ikke skulle risikere å miste oppholdstillatelsen sin eller bli utvist fra Norge. Stortinget hadde imidlertid ikke tatt stilling til om de som hadde brukt ID-dokumenter med uriktig identitet  skal risikere å bli straffet etter norsk lov. Justis- og beredskapsdepartementet har nå bestemt at identitetsavklaringsprogrammet ikke kan settes i gang før Stortinget har uttalt seg om dette.

Hva skjer nå hvis du har deltatt i pilotprogrammet? 

Justis- og beredskapsdepartementet har bestemt at hvis du meldte deg på piloten gjennom NOAS eller UDI innen 5. mars 2018 og fylte kravene til å være med i identitetsavklaringsprogrammet, vil du ikke risikere å miste oppholdstillatelsen din eller bli utvist fordi du har brukt ID-dokumenter med uriktige informasjon om identiteten din. 

Hvis du har brukt ID-dokumenter med feil opplysninger om identiteten din, vil du imidlertid ikke få svar på søknaden din om identitetsavklaring og norsk statsborgerskap før spørsmålet om straff er avklart.

UDI vet ikke ennå når du vil få svar på søknaden din. Vi venter på en instruks (beskjed) fra Kunnskapsdepartementet om hva som skal skje videre.  

Hvis du ikke har brukt ID-dokumenter med feil opplysninger om identiteten din, kan UDI behandle søknaden din. 

Hva skjer nå hvis du ønsker å delta i identitetsavklaringsprogrammet?

Hvis du ikke har deltatt i pilotprogrammet, må du fortsatt vente. Identitetsavklaringsprogrammet vil ikke begynne før Stortinget har uttalt seg om de som har brukt ID-dokumenter med uriktig identitet skal risikere å bli straffet etter norsk lov.

Du kan derfor ikke søke nå om å få avklart identiteten din. 

UDI venter på å få en ny instruks (beskjed) fra Kunnskapsdepartementet. Vi vet dessverre ikke hvor lang tid dette vil ta. Når vi har mottatt en ny instruks, vil vi legge ut informasjon på nettsiden vår om når programmet starter, hvordan man søker om å være med og mer detaljert informasjon om kravene til å kunne være med. 

Hvis du fyller kravene til å være med, vil du få god tid til å melde deg på programmet.

 

 

Vil du hjelpe oss med å forbedre nettsiden?

Fant du det du lette etter?