Fristen for å søke om å delta i identitetsavklaringsprogrammet for irakere er forlenget


Irakere som har oppholdstillatelse i Norge på tross av kjent identitetstvil, og som ønsker å bli norske statsborgere, kan nå søke om å delta i et identitetsavklaringsprogram.

Publisert: 02.03.2018 - Sist endret: 03.03.2020

Vi har forlenget fristen for å delta i programmet. For å delta i programmet må du ha søkt om norsk statsborgerskap og søkt om å delta i programmet senest 01. september 2020.

Programmet er for

 • deg som er registrert i Norge med feil identitet, og norske myndigheter ga deg en oppholdstillatelse før 31. desember 2010, selv om vi visste at det var tvil om identiteten din, og
 • deg som mener du er registrert med riktig identitet i Norge, og du fikk en oppholdstillatelse før 31. desember 2010 selv om norske myndigheter var i tvil om identiteten din var riktig

Du kan søke både hvis du tidligere har søkt om norsk statsborgerskap og fått avslag, og hvis du ikke har søkt om norsk statsborgerskap tidligere.

Det er mange som kontakter oss og spør om sin sak

Vi vet at mange har ventet lenge og vi forstår at det er krevende med lang ventetid. UDI og politiet har et tett samarbeid i identitetsavklaringsprogrammet. Det er et omfattende arbeid og det tar tid å komme til en beslutning i disse sakene. Sakene er prioritert, men det kan ta tid. Du vil få svar så fort som mulig. Det er også forsinkelser på grunn av korona-situasjonen, som vi jobber med å ta igjen. Du vil ikke få mer informasjon hvis du ringer oss.

Informasjon om programmet

 • Hvem kan søke om å være med i programmet?

 • Hvem kan ikke søke om å være med i programmet?

 • Slik søker du om å delta i programmet

 • Du kan ikke reise ut av Norge mens du venter på å få endret identiteten din

 • Du kan søke selv om du ikke fyller alle kravene til å bli norsk

 • Du må bare betale gebyr for søknaden om statsborgerskap

 • Hva skjer etter at du har søkt?

 • Hvor lenge må du vente?

 • Hvilke konsekvenser vil det ha for deg hvis identiteten din blir avklart og endret?

 • Har du vært med i pilotprogrammet?

Vil du hjelpe oss med å forbedre nettsiden?

Fant du det du lette etter?