Informasjon om identitetsavklaringsprogrammet for irakere


Fristen for å delta i identitetsavklaringsprogrammet er nå utløpt.

Publisert: 02.03.2018 - Sist endret: 01.06.2023

Irakere som har oppholdstillatelse i Norge på tross av kjent identitetstvil, og som ønsker å bli norske statsborgere, kunne fram til 1. september 2020 søke om å delta i et identitetsavklaringsprogram. Det er dessverre ikke lenger mulig å søke om å delta i programmet.

Status

645 personer har deltatt i identitetsavklaringsprogrammet. Så langt har 515 personer fått ferdigbehandlet sine søknader om norsk statsborgerskap. Det gjenstår å ferdigbehandle 130 søknader.

Vi vil oppdatere denne informasjonen den 1. hver måned fremover. 

Regjeringen opplyser på sine hjemmesider 11. november (eksternt nettsted) at de er opptatt av å fullføre identitetsavklaringsprogrammet så raskt som mulig. Justis- og beredskapsdepartementet uttaler at de tar sikte på at identitetene som gjenstår å verifisere avklares i løpet av første halvår 2023.

Det er mange som kontakter oss og spør om sin sak

Arbeidet med verifikasjonene har tatt lang tid, og det er derfor mange som kontakter oss og spør om status og fremdrift i saken sin. Vi har stor forståelse for at den lange ventetiden er krevende for deg som deltar i programmet. Vi er også klar over at det skaper praktiske utfordringer, blant annet med legitimering, Bank-ID og reiser til utlandet.

Vi har som mål at de fleste skal få ferdigbehandlet saken sin i løpet av første halvår av 2023. Vi beklager at den totale ventetiden har vært lang for mange. 

Det er ikke nødvendig at du kontakter oss eller purrer på saken, da vi ikke kan gi deg mer informasjon enn den du kan lese her. Vi vil kontakte deg hvis vi trenger flere dokumenter fra deg eller så snart saken din er ferdig.

Informasjon om programmet

  • Hvem kunne søke om å være med i programmet?

  • Hvem kunne ikke søke om å være med i programmet?

  • Du kan ikke reise ut av Norge mens du venter på å få endret identiteten din

  • Hva skjer etter at du har søkt?

  • Hvor lenge må du vente?

  • Hvilke konsekvenser vil det ha for deg hvis identiteten din blir avklart og endret?

  • Har du vært med i pilotprogrammet?

Vil du hjelpe oss med å forbedre nettsiden?

Fant du det du lette etter?