Informasjon om identitetsavklaringsprogrammet for irakere


Fristen for å delta i identitetsavklaringsprogrammet er nå utløpt.

Publisert: 02.03.2018 - Sist endret: 20.10.2020

Irakere som har oppholdstillatelse i Norge på tross av kjent identitetstvil, og som ønsker å bli norske statsborgere, kunne fram til 1. september 2020 søke om å delta i et identitetsavklaringsprogram. Det er dessverre ikke lenger mulig å søke om å delta i programmet.

Programmet var for

  • deg som var registrert i Norge med feil identitet, og norske myndigheter ga deg en oppholdstillatelse før 31. desember 2010, selv om vi visste at det var tvil om identiteten din, og
  • deg som mente du var registrert med riktig identitet i Norge, og du fikk en oppholdstillatelse før 31. desember 2010 selv om norske myndigheter var i tvil om identiteten din var riktig

Det var mulig å søke både for de som tidligere har søkt om norsk statsborgerskap og fått avslag, og hvis du ikke hadde søkt om norsk statsborgerskap tidligere.

Det er mange som kontakter oss og spør om sin sak

Vi vet at mange har ventet lenge og vi forstår at det er krevende med lang ventetid. UDI og politiet har et tett samarbeid i identitetsavklaringsprogrammet. Det er et omfattende arbeid og det tar tid å komme til en beslutning i disse sakene. I tillegg har koronasituasjonen skapt store, uforutsette forsinkelser i arbeidet. Sakene er prioritert, og vi jobber fortløpende med sakene, men prosessen vil fortsatt kunne ta lang tid.

Du vil få svar så fort det lar seg gjøre. Vi kan dessverre ikke gi noe mer konkret om hvor lang tid det tar før du får svar. Det er ikke nødvendig at du kontakter oss eller purrer på saken, da vi ikke kan gi deg mer informasjon enn den du får her. Vi vil kontakte deg hvis vi trenger flere dokumenter fra deg eller så snart saken din er ferdig.

Informasjon om programmet

  • Hvem kunne ikke søke om å være med i programmet?

  • Du kan ikke reise ut av Norge mens du venter på å få endret identiteten din

  • Hva skjer etter at du har søkt?

  • Hvor lenge må du vente?

  • Hvilke konsekvenser vil det ha for deg hvis identiteten din blir avklart og endret?

  • Har du vært med i pilotprogrammet?

Vil du hjelpe oss med å forbedre nettsiden?

Fant du det du lette etter?