Irakere kan søke om identitetsavklaring fra 1. mai


Det planlagte identitetsavklaringsprogrammet for irakere som skal søke om norsk statsborgerskap vil starte 1. mai.

Publisert: 02.03.2018 - Sist endret: 12.04.2019

Hva skjer nå hvis du ønsker å delta i identitetsavklaringsprogrammet?

1. mai vil vi legge ut søknadsskjema, informasjon om hvordan du søker om å være med og mer detaljert informasjon om kravene til å kunne være med. 

Fristen for å søke om å være med i programmet vil være 31. desember 2019.

Hvem er identitetsavklaringsprogrammet for? 

Kunnskaps- og integreringsministeren har sagt at de som vil få muligheten til å melde seg på programmet er irakiske statsborgere som: 

  • fikk oppholdstillatelse i Norge selv om det var kjent for UDI at det var tvil om navnet og/eller fødselsdatoen deres, og
  • fikk den første oppholdstillatelsen sin før 1. januar 2011, og
  • har oppholdstillatelse på annet grunnlag enn behovet for beskyttelse (for eksempel oppholdstillatelse på humanitært grunnlag), og
  • er folkeregistrert i Kurdistan Regional Government (KRG) eller Kirkuk, og
  • ikke er norske statsborgere ennå, og
  • søker om norsk statsborgerskap  

Hva skjedde i 2018?

I 2016 ba Stortinget regjeringen om å foreslå et identitetsavklaringsprogram (eksternt nettsted) for en gruppe irakere som lenge har hatt oppholdstillatelse i Norge selv om de har kjent identitetstvil, og som ønsker å bli norske statsborgere. 

Som et første skritt bestemte Kunnskapsdepartement i begynnelsen av 2018 at det skulle settes i gang et pilotprogram. Fram til 5. mars 2018 kunne en liten gruppe irakere melde seg på dette programmet via NOAS eller UDI. 

Grunnen til at det var nødvendig å gjennomføre et slikt pilotprogram for en liten gruppe, var at norske myndigheter måtte undersøke om det var mulig for Politiets utlendingsenhet å få avklart identiteten til de som kunne være med i programmet. 

Justis- og beredskapsdepartementet har bestemt at hvis du meldte deg på piloten gjennom NOAS eller UDI innen 5. mars 2018 og fylte kravene til å være med i identitetsavklaringsprogrammet, vil du ikke risikere å miste oppholdstillatelsen din eller bli utvist fordi du har brukt ID-dokumenter med uriktige informasjon om identiteten din. 

Hva har skjedd i 2019?

Stortinget hadde bestemt at de som deltar i programmet ikke skulle risikere å miste oppholdstillatelsen sin eller bli utvist fra Norge. Stortinget hadde imidlertid ikke avklart sitt syn på om de som hadde brukt ID-dokumenter med uriktig identitet skal risikere å bli straffet etter norsk lov. Kunnskapsdepartementet la derfor fram saken for Stortinget. 

Stortinget har svart at regjeringen må organisere identitetsavklaringsprogrammet på en slik måte at flest mulig deltar i programmet.  

Riksadvokaten har nå pålagt påtalemyndigheten å vurdere om straffeforfølgelse skal unnlates. Stortingets forutsetninger om at det er ønskelig at flest mulig deltar i programmet, skal  tillegges betydelig vekt i vurderingen av om påtale skal unnlates i det enkelte tilfelle.

Hva skjer nå hvis du har deltatt i pilotprogrammet? 

Hvis Politiets utlendingsenhet har fått bekreftet i Irak at du har en annen identitet enn det du er registrert med i det norske folkeregisteret i dag, får du et eget brev fra UDI om at vi nå har endret identiteten din. UDI sender samtidig et brev til folkeregisteret og ber de om å endre informasjonen om deg i folkeregisteret. Det vil ta noen uker fra UDI har bestemt å endre identiteten din til den nye identiteten din vil være registrert i folkeregisteret.

Når den riktige identiteten din er registrert i folkeregisteret, vil UDI behandle søknaden din om statsborgerskap.  

Hvis UDI enda ikke har fått rapport fra Politiets utlendingsenhet om at identiteten din er bekreftet, må vi vente med å endre identiteten din og behandle søknaden om statsborgerskap til vi har fått en slik rapport.

 

Vil du hjelpe oss med å forbedre nettsiden?

Fant du det du lette etter?