Nytt krav til at du som skal søke om permanent oppholdstillatelse må kunne forsørge deg selv


Hvis du leverer søknad om permanent oppholdstillatelse hos politiet 1. september 2017 eller senere, vil det være et nytt krav om at du må ha hatt egen inntekt og ikke har mottatt sosialhjelp de siste 12 månedene.

Publisert: 11.07.2017 - Sist endret: 27.07.2017

Hvis du leverer søknaden hos politiet før 1. september, gjelder ikke det nye kravet for deg. Det gjelder heller ikke hvis du er under 18 år eller har fylt 67 år.

Du som ikke får oppmøte hos politiet før 1. september:

I mange politidistrikt er det nå lange ventetider for å få levere søknad om permanent oppholdstillatelse. Hvis du registrerer søknaden din i søknadsportalen før første 1. september og fyller kravene for permanent oppholdstillatelse (inkluderer også kravet om oppholdstid) senest 31. august, vil de nye kravene likevel ikke gjelde for deg. Du må velge første ledige time for oppmøte hos politiet.

Hvis du registrerer søknaden i søknadsportalen 1. september eller senere, gjelder de nye kravene uansett for deg.

Det er Stortinget og regjeringen som har bestemt at det skal være et slikt krav.

Det nye kravet gjelder bare for deg hvis du skal søke om permanent oppholdstillatelse, ikke hvis du skal søke om å fornye oppholdstillatelsen din

Hva er det nye kravet?

Hvis du leverer søknad om permanent oppholdstillatelse hos politiet 1. september 2017 eller senere må du i løpet av de siste 12 månedene ha hatt en samlet arbeidsinntekt eller næringsinntekt (for selvstendig næringsdrivende) på minst 238 784 kroner før skatt.

Noen personer kan få unntak fra kravet, eller ha hatt en lavere inntekt.  

 Du kan heller ikke ha mottatt økonomisk sosialhjelp fra NAV de siste 12 månedene.

Må du ha egen inntekt?

Du som søker om permanent oppholdstillatelse må ha egen inntekt for å fylle det nye kravet.

Du kan ikke telle med penger som ektefellen din eller et annet familiemedlem har tjent. Du kan heller ikke telle med penger du har fått av noen, eller som du har på konto.

Hvem gjelder kravet for?

Kravet gjelder for de som er mellom 18 og 67 år når politiet eller UDI behandler søknaden. Noen personer mellom 18 og 67 år kan få unntak.

Du finner mer informasjon om regelen og hvem som kan få unntak på vår oversiktsside.

Du finner informasjon om hvordan du dokumenterer inntekten din i sjekklisten som viser hvilke dokumenter du må levere når du søker om permanent oppholdstillatelse.