Norge vil i fremtiden tillate dobbelt statsborgerskap


Stortinget bestemte 6. desember 2018 at det i framtiden skal bli tillatt å ha flere statsborgerskap i tillegg til det norske.

Publisert: 13.10.2017 - Sist endret: 28.03.2019

Regjeringen har sagt at de nye reglene sannsynligvis vil begynne å gjelde fra 1. januar 2020. 

Så snart vi vet noe mer, vil vi legge ut mer detaljert informasjon her på nettsidene våre om de nye reglene og hvilken dato de vil gjelde fra.  

Endringene vil gjelde både for personer som allerede er norske og for personer som søker om norsk statsborgerskap.

Du må også undersøke hvilke regler som gjelder i det andre landet

For at du skal kunne ha dobbelt statsborgerskap, må også det andre landet du er statsborger av godta dette.

Du må alltid undersøke om det landet du er statsborger av også godtar at du får dobbelt statsborgerskap, eller om du vil miste statsborgerskapet ditt automatisk hvis du blir norsk. Dette må du spørre myndighetene i dette landet om, for eksempel via en ambassade.

Hvis du har søkt eller skal søke om å bli norsk statsborger

Hvis du allerede har søkt om norsk statsborgerskap, eller planlegger å søke før de nye reglene begynner å gjelde så er det fortsatt de gamle reglene om dobbelt statsborgerskap som gjelder for deg.

Hvis du allerede har fått tilsagn om norsk statsborgerskap eller har fått krav om å løse deg fra ditt gamle statsborgerskap gjelder også de gamle reglene for deg.

Hvis du ikke ønsker å si fra deg det tidligere statsborgerskapet ditt, og heller vil vente på lovendringen, kan du la være å løse deg fra dette statsborgerskapet innen fristen som UDI har satt. Du risikerer da å få avslag på søknaden om norsk statsborgerskap eller tilbakekalt ditt norske statsborgerskap, men du kan søke på nytt etter at reglene er endret. Hvis UDI tilbakekaller det norske statsborgerskapet ditt, vil vi samtidig gi deg permanent oppholdstillatelse i Norge i stedet. 

Hvis du tidligere har vært norsk statsborger

Ifølge de nye reglene vil det også bli mulig å søke om å få tilbake norsk statsborgerskap hvis du

  • har mistet det norske statsborgerskapet ditt fordi du ble statsborger av et annet land, eller
  • hvis UDI har tilbakekalt statsborgerskapet ditt fordi du ikke løste deg fra det opprinnelige statsborgerskapet ditt innen fristen. 

Du vil da kunne søke etter en forenklet søknadsprosess der det blant annet ikke er krav om at du bor i Norge. 

Du må fortsatt undersøke om det landet du er statsborger av godtar at du får dobbelt statsborgerskap. Dette må du spørre myndighetene i dette landet om.

Hvis du ikke har bodd minst to år i Norge før du fyller 22 år

Hvis du ble norsk automatisk da du ble født og ikke har bodd i Norge i minst to år eller i et annet nordisk land i minst syv år før du fyller 22 år, vil du fortsatt miste det norske statsborgerskapet ditt automatisk når du fyller 22 år. Disse reglene vil ikke bli endret.

Dette gjelder bare hvis du også er statsborger av et annet land. Hvis du bare er norsk statsborger, vil du beholde det norske statsborgerskapet ditt automatisk selv om du aldri har bodd i Norge.

Hvis du er i denne gruppen som kan komme til å miste norsk statsborgerskap, og du ønsker å beholde det, må du søke om å beholde det norske statsborgerskapet før du fyller 22 år.

Hvis du er norsk og ønsker å bli statsborger av et annet land

Hvis du er norsk statsborger og ønsker å bli statsborger av et annet land, vil du i framtida kunne ha dobbelt statsborgerskap, ifølge norsk lov.

De nye reglene vil tidligst begynner å gjelde 1. januar 2020. 

Du må fortsatt undersøke om det landet du ønsker å bli statsborger av godtar at du beholder det norske statsborgerskapet ditt. Dette må du spørre myndighetene i dette landet om. 

Vil du hjelpe oss med å forbedre nettsiden?

Fant du det du lette etter?