Personer som får oppholdstillatelse kan ikke reise til Norge nå


De fleste som får en oppholdstillatelse fra 20. april 2020 og fremover kan ikke reise inn til Norge enda på grunn av koronasituasjonen. Noen få unntak er gitt under.

Publisert: 22.04.2020

UDI vil igjen kunne behandle og innvilge søknader om oppholdstillatelse fra personer som befinner seg i utlandet.  Det har vært et opphold i behandling av disse sakene noen uker på grunn av koronasituasjonen.   

De fleste kan ikke reise inn til Norge

De fleste som får en oppholdstillatelse fra 20. april og fremover kan likevel ikke reise til Norge enda. Dersom du er fra et visumpliktig land vil du som hovedregel ikke få et innreisevisum selv om du har fått en oppholdstillatelse. Dersom du reiser til Norge nå vil du kunne bli bortvist på grensen. Dette gjelder også dersom du kommer fra et visumfritt land, eller er fra et visumpliktig land med et gyldig Schengen-visum eller en oppholdstillatelse i EU.

Vi vet ikke nå når det blir mulig for de som får oppholdstillatelse å reise til Norge. Vi vil legge ut informasjon på udi.no så fort det skjer endringer. 

Enkelte personer vil likevel kunne reise til Norge 

I enkelte tilfeller kan det gis tillatelse til innreise nå for de som får en oppholdstillatelse.  Slike tilfeller omfatter:

  • Hvis du er under 18 år og vil være uten nødvendig omsorg dersom du ikke får reist til Norge.
  • Hvis du er ektefelle eller samboer av norsk borger, og eventuelt felles barn, dersom familien har bodd sammen i et etablert familieliv i utlandet. 

Det vil stå i vedtaket om oppholdstillatelse om du kan reise til Norge med en gang, eller om du må vente med å reise inn.

Dersom du har fått beskjed om at du ikke kan reise til Norge og situasjonen din endres slik at du nå er i gruppen som likevel kan reise til Norge, så må du sende et brev til UDI om dette for å få tillatelse til innreise.

Personer som har fått innvilget oppholdstillatelse før 20. april 2020

Dersom du er visumfri kan du reise inn så lenge innreisefristen fortsatt er gyldig. Dersom du ikke får reist inn til Norge før innreisefristen løper ut, kan du sende et brev til UDI eller på annen måte kontakte UDI og be om forlengelse av innreisefristen. Dersom du får forlenget innreisefrist av UDI, kan du reise til Norge med en gang. Det som står i dette avsnittet gjelder også dersom du har en gyldig oppholdstillatelse i et annet Schengen-land, eller du har et gyldig Schengen-visum.

Dersom du er visumpliktig og har innreisevisum, så kan du reise inn til Norge så lenge innreisevisumet fortsatt er gyldig. Dersom du har fått utstedt innreisevisum, men ikke får reist inn til Norge før innreisefristen løper ut, kan du sende et brev til UDI eller på annen måte kontakte UDI og be om forlengelse. Det vil stå i tilbakemeldingen til deg og den aktuelle ambassaden om du kan få forlengelse av innreisefrist, og om du kan reise til Norge med en gang eller om du må vente med å reise inn. De fleste vil få utvidet innreisefrist, men likevel ikke innreisevisum for å reise inn med en gang.

Dersom du fikk oppholdstillatelse før 20.april 2020, men ikke har fått innreisevisum enda, vil du som hovedregel ikke få innreisevisum nå. Dersom du er i en av unntaksgruppene som er nevnt i de to kulepunktene over og ønsker å reise inn nå, så må du sende et brev til UDI og be om å få innreise nå.

Vil du hjelpe oss med å forbedre nettsiden?

Fant du det du lette etter?