Somaliere som har ventet lenge på søknad om permanent oppholdstillatelse vil nå få svar på søknaden sin


UDI har de siste årene vurdert om flyktninger fra Somalia skal få bli i Norge, eller om det er trygt å reise til Mogadishu. Det er nå bestemt hvordan sakene skal behandles.

Publisert: 30.03.2020

UDI vil nå behandle sakene til flyktninger fra Somalia som leverte søknad om permanent oppholdstillatelse til politiet før 27. mars 2017.  

De fleste vil få et brev innen 4 uker

De aller fleste vil nå få et brev fra oss om at de får bli i Norge og får beholde flyktningstatusen sin. Du vil få et svar innen 4 uker. Hvis du har digital postkasse vil du få svar med en gang vi har bestemt om du får bli i Norge. Pass på at du er registrert med riktig adresse i Folkeregisteret, og at du har navnet ditt på postkassen. Etter at du har fått dette brevet, vil vi behandle søknaden din om permanent oppholdstillatelse.

De fleste vil få svar på søknaden om permanent oppholdstillatelse innen august 2020. Hvis du ikke får svar på søknaden din innen august 2020 er det fordi vi trenger mer informasjon eller må gjøre flere undersøkelser før vi kan behandle søknaden. Vi tar kontakt med deg hvis vi trenger informasjon fra deg

Hvis du har ektefelle, samboer eller barn som også har søkt om permanent oppholdstillatelse eller familieinnvandring, vil vi behandle søknaden til hele familien samtidig. Hvis vi trenger ny informasjon om deg eller familien din, vil vi ta kontakt med dere. Da kan det ta litt lengre tid før dere får svar.   

Hvorfor 27. mars 2017?  

27. mars 2017 er datoen norske myndigheter mente at situasjonen i Mogadishu hadde blitt såpass forbedret at somaliere ikke lenger har rett på flyktningstatus i Norge, og at somaliere derfor kan reise til Mogadishu. Hvis du søkte om permanent oppholdstillatelse før 27. mars 2017, skal vi behandle søknaden din nå. 

Kan jeg reise til utlandet?  

Du bør ikke bestille billetter for reise utenlands før du har fått svar på søknaden din eller fått en midlertidig oppholdstillatelse, nytt oppholdskort og reisebevis. Hvis du ikke har fått svar på søknaden din eller en midlertidig oppholdstillatelse, kan du ikke få nytt oppholdskort eller reisebevis.   

Hvis du ikke får brev fra oss  

  • Hvis du kom til Norge som asylsøker og fikk flyktningstatus før 1. oktober 2014, 
  • og søkte om permanent oppholdstillatelse etter 27. mars 2017, 
  • eller ikke har søkt om permanent oppholdstillatelse ennå:

da skal UDI fortsatt vurdere om du kan bli i Norge, eller om du må reise til Mogadishu.   

I noen tilfeller venter UDI på oppdaterte vandelsattester fra politiet. Vi må ha oppdaterte vandelsattester før vi kan sende ut brev. Vi sender ikke ut brev hvis du får tilleggstid på grunn av vandel i søknaden om permanent oppholdstillatelse

Hvis du får et brev der det står at UDI vurderer om du skal miste flyktningstatusen din, har du rett på advokat. Du må kontakte en advokat selv. 

Det vil stå mer informasjon i brevet om hva som er dine rettigheter. 

Hvis du har søkt om norsk statsborgerskap  

Hvis du allerede har søkt om norsk statsborgerskap kan UDI behandle denne søknaden etter at vi har bestemt at vi skal behandle søknaden din om permanent oppholdstillatelse.

De årene du har ventet på svar fra UDI vil telle som år du har hatt gyldig oppholdstillatelse. Dette gjelder bare hvis du søkte om permanent oppholdstillatelse minst en måned før den forrige oppholdstillatelsen din gikk ut.

Ventetiden for å få svar på søknaden om norsk statsborgerskap er ca. 15 måneder. Hvis du søkte om norsk statsborgerskap for mer enn 15 måneder siden vil UDI behandle saken din så raskt som mulig. Hvis det er under 15 måneder siden du leverte søknad om norsk statsborgerskap må du vente på svar til det er gått ca. 15 måneder.

Hvis du planlegger å søke om norsk statsborgerskap

Du kan søke om norsk statsborgerskap selv om du ikke har fått svar på søknaden om permanent oppholdstillatelse.

De årene du har ventet på svar fra UDI vil telle som år du har hatt gyldig oppholdstillatelse. Dette gjelder bare hvis du søkte om permanent oppholdstillatelse minst en måned før den forrige oppholdstillatelsen din gikk ut. 

Du kan lese om kravene for norsk statsborgerskap her.

Vil du hjelpe oss med å forbedre nettsiden?

Fant du det du lette etter?