Vil jeg få kortere ventetid hvis jeg trekker søknaden min og søker på nytt?


Hvis du trekker søknaden din nå og søker på nytt, har du ingen garanti for at den totale ventetiden din blir kortere. Selv om UDI bruker kortere tid på saken, så vil den den totale tiden det tar fra du registrerer en søknad på nett, til UDI fatter et vedtak, også avhenge av andre forhold. Eksempler på dette kan være ny ventetid på oppmøte og tiden politiet eller ambassaden bruker før UDI får saken. Selv om vi nå har som mål å se på de nye sakene raskere enn tidligere, så vet vi ikke akkurat hvor raskt vi får fattet vedtak i den enkelte saken. En overvekt av saksbehandlerne vil fortsatt arbeide med de eldre sakene. Vi vet derfor ikke om ventetiden vil bli kortere eller lengre dersom du trekker søknaden og søker på nytt.