Bekreftelse på flyktningstatus


Er du ansatt ved et offentlig kontor og trenger bekreftelse på om en person har flyktningstatus må du sende oss et brev.

Vår adresse er

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Brevet må inneholde

  • hva slags informasjon du trenger
  • navnet på personen det gjelder
  • fødselsnummer til personen
  • adresse til personen

Did you find what you were looking for?