Skal søke Beskyttelse (Asyl)


Du kan søke beskyttelse (asyl) hvis du er forfulgt eller frykter forfølgelse eller umenneskelig behandling i hjemlandet ditt. 
Informasjon

Slik søker du

 • Du må være i Norge eller på norsk grense for å kunne søke. (Det eneste unntaket er for overføringsflyktninger/kvoteflyktninger.)
 • Du har plikt til å fortelle sannheten til norske myndigheter.
 • Du må søke beskyttelse hos politiet og da blir du sendt til Politiets utlendingsenhet i Oslo.
 • Du har rett til tolk når du blir registrert og intervjuet. Tolken har taushetsplikt.

Levering av asylsøknad og registrering hos politiet

 • Du blir registrert og leverer asylsøknaden din hos Politiets utlendingsenhet.
 • Du må oppgi navn, alder, adresse. 
 • Du må levere pass og andre dokumenter som kan vise hvem du er.
 • Du må gi navn, alder og adresse på nære slektninger.
 • Du må avgi fingeravtrykk.
 • Du må fortelle om hvordan du kom til Norge og om du har vært i andre land på reisen hit.
 • Du må fortelle kort hvorfor du søker beskyttelse og hva du frykter.
 • Etter at du har blitt registrert, blir du kjørt til et ankomsttransittmottak.

Hva skjer på ankomsttransittmottaket?

Her skal du bo frem til du blir flyttet til et transittmottak. 

 • Du må ta en tuberkuloseundersøkelse og en helseundersøkelse.
 • Du får informasjon fra Norsk Organisasjon for Asylsøkere (NOAS) om dine rettigheter og plikter som asylsøker.
 • Du får informasjon om hva det er viktig at du forteller i asylintervjuet.
 • Etter hvert vil du flyttes til et transittmottak og der vil du bli til du er intervjuet av UDI. Etter intervjuet blir du flyttet til et vanlig asylmottak.

Enslig mindreårige asylsøkere

 • Du som er under 18 år og som søker beskyttelse uten at foreldrene dine er med, har rett til representant. Du vil også få advokat.
 • Du får tilbud om aldersundersøkelse.
 • Du får bo på spesielle mottak for ungdommer.