Planlegger du datainnsamling i et asylmottak?


UDI ønsker å legge til rette for forskning og studier på utlendingsfeltet, blant annet ved å gi tilgang til informasjon. Samtidig er vi forpliktet til å ta vare på interessene og personvernet til brukerne våre.

Du må først henvende deg til UDI

Forskere eller studenter som ønsker å intervjue ansatte eller beboere ved asylmottakene, må først henvende seg til UDI. UDI vil sikre at de som skal gjennomføre undersøkelser i et asylmottak, forholder seg til gjeldende standarder for forskningsetikk og personvern. 

Asylmottaket er beboernes hjem og asylmottakene drives på oppdrag fra UDI. Vi må derfor også avklare forspørslene med dem. 

Jo mer inngripende informasjonsinnhentingen er, jo større krav stiller vi til forskernes eller studentenes kompetanse og nettverk. For eksempel bør studenter være del av et større prosjekt med mer erfarne forskere dersom de skal gjennomføre lengre feltarbeid i asylmottak. 

Hva trenger vi fra deg som vil gjennomføre datainnsamling i et asylmottak?

Dersom du ønsker å gjennomføre datainnsamling i et asylmottak, må du sende oss følgende informasjon: 

  • Kortfattet prosjektbeskrivelse. 
  • Navn på utdanningsinstitusjon og eventuelt veileder/ansvarlig for prosjektet. 
  • Beskrivelse av hvilke undersøkelser du/dere planlegger. 
  • Navn på mottakene hvor du/dere ønsker å gjennomføre intervjuer. 
  • Tidspunkt for datainnsamling. 
  • Tillatelse fra Sikt/personvernombudets vurdering av prosjektet (dersom du skal behandle personopplysninger). 
  • Forskningsetiske vurderinger og bekreftelse på at prosjektet gjennomføres i tråd med forskningsetiske retningslinjer. 

Send forespørselen til statistikk@udi.no.

Har du spørsmål?

Dersom du har lest informasjonen på UDIs nettsider, men fortsatt har spørsmål; send e-post til statistikk@udi.no, eller ta kontakt på telefon 23 35 15 00. Ta også gjerne kontakt dersom du har andre spørsmål som er relevante for UDI og som berører fremgangsmåten for prosjektet ditt.  

Did you find what you were looking for?